באר הדרכות – הדרכות בטיחות, לימודי בטיחות

יש לך שאלה? נענה בשמחה!

קורס
הכשרה להכנת תכנית ניהול הבטיחות

משך הלימודים

96
שעות

תעודות

תעודה מטעם באר הדרכות
מטעם משרד הכלכלה

7 ימי כשרות

אישור ופיקוח

משרד העבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

רקע:

התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות תעסוקה, לרבות
ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי מי שהוכשר לכך על פי תכנית להכשרת, ומסוגל לעמוד
במשימה.
יסוד משפטי:
“(א) תכנית (ניהול בטיחות) תוכן על ידי אחד מאלה בלבד:

(1) בעל אישור כשירות תקף, שעבר במסגרת שמונת ימי ההשתלמות, השתלמות בניהול סיכונים, לפי תכנית
שאישר מפקח העבודה הראשי, באמצעות מוסד, שמפקח העבודה הראשי אישר לו לקיים השתלמות כאמור”

עקרונות הקורס:

 1. מיקוד: תכנית הלימודים מתמקדת בנושא ניהול סיכונים. לשאר הפרקים של תכנית ניהול בטיחות
  מוקדש זמן קצר, יחסית, מתוך הבנה כי דרישות אלה מוכרות לממונים על הבטיחות.
 2. תרגול: התכנית כוללת הרצאות ותרגול.
 3. הכנת תכנית ניהול בטיחות מידגמית:
  1. לאחר 5 ימי לימודים, משתתפי התכנית מתבקשים להכין תכנית ניהול בטיחות
  מידגמית אמיתית. כל תכנית שתוגש, תיבדק על ידי המרצה. הכנת התכנית כאמור,
  מזכה את המשתתף בהכרה ביום כשירות.
  2. על מנת שהמשתתפים יוכלו להכין תכנית , כאמור, יהיה רווח של כשבועיים בין
  היום החמישי ליום השישי של תכנית ההשתלמות.
  3. הכנת תכנית ניהול בטיחות תיבדק ותאושר על ידי מרצה/מרצי הקורס. יינתן משוב
  בכתב ובע”פ לגבי כל תכנית שתיבדק.

נושאי לימוד:

 • בטיחות כמערכת מנוהלת.
 • הכרות עם התקנה והבהרת משמעותה.
 • בנית התוכנית לניהול בטיחות.
 • מדיניות בטיחות קביעת יעדים ומדדים.
 • מבוא לניהול סיכונים.
 • ניהול סיכונים – הכלים/השיטות.
 • בקרת סיכונים.
 • עריכת מבדקי בטיחות ובריאות.
 • מעורבות הגורם האנושי.
 • סיכוני גהות תעסוקתית.
 • ניהול סיכונים באתרי בניה ובמפעלים.
 • היבטים משפטיים של תקנת תכנית ניהול בטיחות.
למידע נוסף על הקורס, השאירו פרטים:

יצירת קשר

בית יציב, העצמאות 79, באר שבע

באר הדרכות - ייעוץ והדרכה

מעוניינים לקבל פרטים על קורסים נוספים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

קורסים מומלצים