כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
ניהול והנדסת איכות הסביבה- קיימות

אנו מתמחים במתן שירותי מידע, ייעוץ ולווי בתחומי קיימות - ניהול והנדסת סביבה הכוללים: מניעת זיהום אוויר, טיפול בחומרים מסוכנים, מניעת זיהום מים, טיפול בשפכים, טיפול בפסולת מוצקה, וכו'. הייעוץ והפתרונות המוצעים על ידי "באר הדרכות" משולבים בדרישות הרשויות וגופי סביבה מקצועיים ורלוונטיים:

 • ייעוץ הקמת מערכת איכות הסביבה לפי התקן לניהול סביבתי, הכנת נהלים והוראות
 • עבודה המותאמים לדרישות- ת"י 14001 ISO.
 • הכשרה ולווי עורכי מבדק פנים ארגוניים למערכות ניהול סביבתי- ת"י 14001 ISO.
 • איתור וזיהוי גורמי סיכון, ניהול סיכונים ובנית תרחישים.
 • ביצוע סקר סביבתי מכין.
 • ביצוע סקר סיכונים בריאותי.
 • תסקיר השפעה על הסביבה הנדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה כתנאי הכרחי לקבלת היתר בניה ורישיון עסק והכולל את כל ההיבטים הסביבתיים באתר טרם הקמת המערכת/המפעל ולאחר מכן תוך מתן המלצות לדרישות תכנוניות וטיפול במטרדים סביבתיים חזויים.
 • דו"חות וסקרים סביבתיים על פי דרישת רשויות לאומיות, מחוזיות ומקומיות על מנת להבטיח שפעילות קיימת לא מהווה מטרד סביבתי ולא גורמת נזק בטווח הארוך.
 • הכנת תיק מפעל במסגרת תקנות רשוי עסקים (מפעלים מסוכנים ) התשכ"ג 1993.
 • ניתוח סיכונים של תרחשי אירועי חומ"ס מתבצעים ממוחשב, על פי 2 רמות חשיפה, כנדרש ע"י משרד להגנת הסביבה :
   ריכוז IDLH ) Immediately Dangerous to Life and Health ) עבור עובדי חברה וצוותי חירום באתר;
   ריכוז ERPG-2 ) Emergency Response Planning Guidelines ) עבור אוכלוסיה הסמוכה לאתר.
 • סקר סיכוני חומ"ס - הערכת הסיכונים האישיים והציבוריים של שימוש, אחסון ושינוע חומ"ס תוך שימוש בתוכנות ממוחשבות מתקדמות
 • הכנת גיליונות בטיחות לחומרים מסוכנים
 • ייעוץ בקבלה וטיפול בהיתר רעלים
 • ניהול ותרגול אירועי חירום, כתיבה נהלי חירום, הדרכה צוותי חירום.
 • פיקוח פירוק אסבסט
 • בניית תכניות הדרכה והדרכות מקצועיות למפעלים ולארגונים בהתאם לצרכיהם.
 • ייצוג בפני הרשויות: איכות הסביבה, הרשות המקומית, משטרה וכיבוי אש.
 • מתן חוות דעת מומחה לבית המשפט בנושאים הנ"ל.

 
 
הורד כאן הסבר בנושא היתר רעלים : להורדת הקובץ לחץ כאן
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.