כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
מכין תכנית לניהול הבטיחות :


השתלמות ענפית בחקלאות :


ממונה אנרגיה 200 שעות :


מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :


השתלמות ממונה בטיחות בגז טבעי :
ניהול והנדסת איכות הסביבה- קיימות

אנו מתמחים במתן שירותי מידע, ייעוץ ולווי בתחומי קיימות - ניהול והנדסת סביבה הכוללים: מניעת זיהום אוויר, טיפול בחומרים מסוכנים, מניעת זיהום מים, טיפול בשפכים, טיפול בפסולת מוצקה, וכו'. הייעוץ והפתרונות המוצעים על ידי "באר הדרכות" משולבים בדרישות הרשויות וגופי סביבה מקצועיים ורלוונטיים:

 • ייעוץ הקמת מערכת איכות הסביבה לפי התקן לניהול סביבתי, הכנת נהלים והוראות
 • עבודה המותאמים לדרישות- ת"י 14001 ISO.
 • הכשרה ולווי עורכי מבדק פנים ארגוניים למערכות ניהול סביבתי- ת"י 14001 ISO.
 • איתור וזיהוי גורמי סיכון, ניהול סיכונים ובנית תרחישים.
 • ביצוע סקר סביבתי מכין.
 • ביצוע סקר סיכונים בריאותי.
 • תסקיר השפעה על הסביבה הנדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה כתנאי הכרחי לקבלת היתר בניה ורישיון עסק והכולל את כל ההיבטים הסביבתיים באתר טרם הקמת המערכת/המפעל ולאחר מכן תוך מתן המלצות לדרישות תכנוניות וטיפול במטרדים סביבתיים חזויים.
 • דו"חות וסקרים סביבתיים על פי דרישת רשויות לאומיות, מחוזיות ומקומיות על מנת להבטיח שפעילות קיימת לא מהווה מטרד סביבתי ולא גורמת נזק בטווח הארוך.
 • הכנת תיק מפעל במסגרת תקנות רשוי עסקים (מפעלים מסוכנים ) התשכ"ג 1993.
 • ניתוח סיכונים של תרחשי אירועי חומ"ס מתבצעים ממוחשב, על פי 2 רמות חשיפה, כנדרש ע"י משרד להגנת הסביבה :
   ריכוז IDLH ) Immediately Dangerous to Life and Health ) עבור עובדי חברה וצוותי חירום באתר;
   ריכוז ERPG-2 ) Emergency Response Planning Guidelines ) עבור אוכלוסיה הסמוכה לאתר.
 • סקר סיכוני חומ"ס - הערכת הסיכונים האישיים והציבוריים של שימוש, אחסון ושינוע חומ"ס תוך שימוש בתוכנות ממוחשבות מתקדמות
 • הכנת גיליונות בטיחות לחומרים מסוכנים
 • ייעוץ בקבלה וטיפול בהיתר רעלים
 • ניהול ותרגול אירועי חירום, כתיבה נהלי חירום, הדרכה צוותי חירום.
 • פיקוח פירוק אסבסט
 • בניית תכניות הדרכה והדרכות מקצועיות למפעלים ולארגונים בהתאם לצרכיהם.
 • ייצוג בפני הרשויות: איכות הסביבה, הרשות המקומית, משטרה וכיבוי אש.
 • מתן חוות דעת מומחה לבית המשפט בנושאים הנ"ל.

באר הדרכות, איכות הסביבה, סקר סביבתי, סקר סיכונים בריאותי, חומרים מסוכנים, חומ"ס, היתר רעלים, צוות חירום, תיק מפעל, ת"י 14001, iso 14001, פירוק אסבסט, ניהול סביבתי, ניהול סיכונים, רעש, אבק, מטרדים, זיהום, אקולוגיה, רפואה תעסקתית, גיהות, המוסד לבטיחות, המשרד להגנת הסביבה, הדרכות, יגאל יחזקאלי, מנהלי מחצבה, מנהלי מחצבות, ממונה אנרגיה, מדריך לבטיחות, דוודי קיטור, ממונה על הבטיחות, מנהל עבודה , מנהלי עבודה בתעשייה, נאמני בטיחות, ממונים על בטיחות אש.

 
 
הורד כאן הסבר בנושא היתר רעלים : להורדת הקובץ לחץ כאן
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.