כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
לימודי איכות הסביבה

העיסוק בנושאים הסביבתיים הולך ותופס מקום בולט בסדר היום של ארגונים ובדיון הציבורי. ההתמודדות עם האתגרים החברתיים- סביבתיים בפניהם עומד הארגון מחייבת חשיבה, ידע רחב ופעולה נכונה.

לשם כך, באר הדרכות מציעה קשת רחבה של תכניות לימוד מותאמות לכל המגזרים העוסקים בתחומים רבים של איכות הסביבה כגון אקולוגיה, מים, זיהום אוויר, שפכים, חומ"ס, אנרגיה, קרינה, טבע ונוף.

הלימודים המגוונים מאפשרים לפתח ראייה וחשיבה על נושאי איכות הסביבה בהקשר חברתי ותרבותי, להכשיר אנשי איכות הסביבה ולתת לארגונים מידע מקצועי וכלים להתמודדות עם חוקים, תקנות, תקנים ודרישות הרשויות בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, כולל תנאים לרישיון עסק.
בבאר הדרכות הקורסים מבוססים על תוכניות לימודים מומלצות ע"י המשרד לאיכות הסביבה, ומרצים בהם מיטב המומחים בתחום זה בארץ.

רכזי איכות הסביבה בתעשייה
נאמני איכות הסביבה / אקולוגיה
רכזי שפכים
אחראי רעלים 
דיני איכות הסביבה
ניהול איכות הסביבה ת"י 14000
הכשרה עורכי מבדק פנים ארגוניים למערכות ניהול סביבתי- ת"י 14001 ISO.
רישיונות עסק
מדיניות סביבתית, חוקים ותקנות
חוק חומ"ס, פסולת מסוכנת
דרישות סביבתיות משפכי תעשייה, טיפול בשפכים.
טיפול בתקרית חומרים מסוכנים, ניהול סיכונים מתקריות חומרים מסוכנים, הנחיות לשיקום אזור התקרית ולסילוק הפסולת.
זיהום אוויר, קרקע, מים עיליים ומי תהום
נזקים מזיהום אוויר לקבוצות סיכון שונות ודרכי התמודדות
סיכונים בריאותיים מזיהום אוויר, מים
צמצום ומחזור פסולת בתעשייה
ניהול סיכונים סביבתיים
היתרי חומרים מסוכנים (רעלים) 
סדנא להכנת תיק מפעל
הכשרה צוותי חירום, התארגנות וטיפול באירועי חרום
אנרגיה חלופית ואנרגיה מתחדשת
תקנות הבטיחות לעבודה באבק מזיק ( אסבסט )
אירועים המוניים ורעידות אדמה
תופעות גלובליות
ביצוע סקר סביבתי מכין 

כדאי לדעת 
הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועיות לעובדים , קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו, יחשב תשלום שכר הלימוד ע"י המפעל / המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס. 

אקולוגיה, מים, זיהום אוויר, פסולת, מיחזור, היתר רעלים, תיק מפעל, צוותי חירום, ניהול סיכונים, ת"י 14001, שפכים, חומ"ס, אנרגיה, קרינה, טבע ונוף, איכות הסביבה, דיני איכות הסביבה, ניהול סביבתי, רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה, המשרד לאיכות הסביבה, נאמני איכות הסביבה, יגאל יחזקאלי, באר הדרכות,

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.