כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...לימודי איכות הסביבה

העיסוק בנושאים הסביבתיים הולך ותופס מקום בולט בסדר היום של ארגונים ובדיון הציבורי. ההתמודדות עם האתגרים החברתיים- סביבתיים בפניהם עומד הארגון מחייבת חשיבה, ידע רחב ופעולה נכונה.

לשם כך, באר הדרכות מציעה קשת רחבה של תכניות לימוד מותאמות לכל המגזרים העוסקים בתחומים רבים של איכות הסביבה כגון אקולוגיה, מים, זיהום אוויר, שפכים, חומ"ס, אנרגיה, קרינה, טבע ונוף.

הלימודים המגוונים מאפשרים לפתח ראייה וחשיבה על נושאי איכות הסביבה בהקשר חברתי ותרבותי, להכשיר אנשי איכות הסביבה ולתת לארגונים מידע מקצועי וכלים להתמודדות עם חוקים, תקנות, תקנים ודרישות הרשויות בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, כולל תנאים לרישיון עסק.
בבאר הדרכות הקורסים מבוססים על תוכניות לימודים מומלצות ע"י המשרד לאיכות הסביבה, ומרצים בהם מיטב המומחים בתחום זה בארץ.

רכזי איכות הסביבה בתעשייה
נאמני איכות הסביבה / אקולוגיה
רכזי שפכים
אחראי רעלים 
דיני איכות הסביבה
ניהול איכות הסביבה ת"י 14000
הכשרה עורכי מבדק פנים ארגוניים למערכות ניהול סביבתי- ת"י 14001 ISO.
רישיונות עסק
מדיניות סביבתית, חוקים ותקנות
חוק חומ"ס, פסולת מסוכנת
דרישות סביבתיות משפכי תעשייה, טיפול בשפכים.
טיפול בתקרית חומרים מסוכנים, ניהול סיכונים מתקריות חומרים מסוכנים, הנחיות לשיקום אזור התקרית ולסילוק הפסולת.
זיהום אוויר, קרקע, מים עיליים ומי תהום
נזקים מזיהום אוויר לקבוצות סיכון שונות ודרכי התמודדות
סיכונים בריאותיים מזיהום אוויר, מים
צמצום ומחזור פסולת בתעשייה
ניהול סיכונים סביבתיים
היתרי חומרים מסוכנים (רעלים) 
סדנא להכנת תיק מפעל
הכשרה צוותי חירום, התארגנות וטיפול באירועי חרום
אנרגיה חלופית ואנרגיה מתחדשת
תקנות הבטיחות לעבודה באבק מזיק ( אסבסט )
אירועים המוניים ורעידות אדמה
תופעות גלובליות
ביצוע סקר סביבתי מכין 

כדאי לדעת 
הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועיות לעובדים , קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו, יחשב תשלום שכר הלימוד ע"י המפעל / המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס. 

אקולוגיה, מים, זיהום אוויר, פסולת, מיחזור, היתר רעלים, תיק מפעל, צוותי חירום, ניהול סיכונים, ת"י 14001, שפכים, חומ"ס, אנרגיה, קרינה, טבע ונוף, איכות הסביבה, דיני איכות הסביבה, ניהול סביבתי, רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה, המשרד לאיכות הסביבה, נאמני איכות הסביבה, יגאל יחזקאלי, באר הדרכות,

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.