כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
בודק פנים מפעלי לאביזרי הרמה 20/02/2018 :
מקומות אחרונים

הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 04/2018 :


יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 02/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות :


מכין תכנית לניהול הבטיחות :


השתלמות ענפית בכימיה 03/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 21/03/2018 :


מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
מבדקי מוסדות חינוך

משרד החינוך אימץ את עקרונות התקנים לניהול איכות (ת"י 9001:2000 ISO) וניהול בטיחות (ת"י 18001 OHSAS) במסגרת זו, החל המשרד לדרוש מבעלי מוסדות חינוך ומהשלטון המקומי לערוך מבדקי בטיחות שנתיים במוסדות החינוך.
גדרות, חלונות, מדרגות, נקודות וחיבורי חשמל, מכשירים ואביזרים בכיתה, מעבדה ובמטבח, חומרי ניקוי, נדנדות – כל אלו עלולים להוות מפגע בטיחותי. באמצעות בדיקה והדרכה ניתן להציע התאמות לתקנים ולהנחיות, ובזאת להקטין באופן משמעותי את הסיכון לשלומם של ילדינו.
המבדק הינו בקרה מדגמית האמורה לבחון במידת האפשר שאכן הרשויות קיימו את הנחיות חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות. כלומר, תפקיד הבדיקה המבוצעת ע"י יועץ מוסמך, לבדוק אם בשטח קוימו הוראות הבטיחות הרשומות בחוזר מנכ"ל ומחייבים מוסד חינוך, בית ספר או גן ילדים, הן בתכניות והן בביצוע הפיזי.
הצוות מוסמך שלנו מבצע מבדק פנימי וחיצוני של מוסדות חינוך, מאתר ליקויים בטיחותיים ופערים בין התקנים וההנחיות למצב הקיים בשטח, מפיקים דו"ח מסכם, המפנה אתכם לגורמים המתאימים לצורך טיפול בליקויים ותיקונם.
הצוות שלנו מורכב מאנשי מקצוע בתחומי ההנדסה, הרפואה, הבטיחות, הביטוח והמשפט.
ראייה רב מערכתית זו מאפשרת לנו לנהל פעילות לצד מבדקי הבטיחות , בכל רחבי הארץ, ולספק שירות לגורמים הבאים: הורים לילדים במוסדות חינוך, מנהלי מוסדות חינוך, ארגונים הפרטיים בישראל, נעמ"ת, ויצ"ו, אמונה, עיריות שונות, גורמים בשירותי הרווחה, חברות ביטוח ועוד.

מתן השירותים בהתאם לדרישות "חוזר מנכ"ל" בנושאים הבאים:

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך (גנים, בתי ספר, חטיבות ביניים, תיכונים, מתנ"סים, קייטנות, מוסדות להשכלה גבוהה וכו').

ביצוע בדיקות בטיחות שנתיות והפקת דו"ח סקירה של ליקויים ופערי ביצוע

ליווי פרויקטים בהקמה במוסדות החינוך.

מבדקים ומתן אישורים לאירועים.

בדיקת מתקני משחקים חודשית.
מצורפת לשימושכם רשימה מנחה לעריכת מבדק בבתי ספר להבטחת תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך
רשימה זו חלקית, וכוללת פריטים שניתן לבדוק בבדיקה חזותית, הערכה מקצועית או הצגת תיעוד

 
 
רשימה מנחה לעריכת מבדק בבית ספר : להורדת הקובץ לחץ כאן
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.