כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...ניהול בטיחות תהליכית

מטרת ניהול בטיחות תהליכית- היעדר סיכונים בלתי מבוקרים ומניעת התממשות תרחישי כשל.

תהליך ניהול הבטיחות, בבסיסו, הוא גישה ניהולית וניהול הסיכונים הוא מכשיר המסייע להבין את משמעות הסיכון, תוצאותיו והדרכים לסלקו,להקטינו, להתגבר עליו או להתמירו.
ניהול הסיכונים מהווה כיום מרכיב מרכזי בין מרכיבי ניהול הבטיחות ותהליכיו –
(PSM- Process Safety Management), אשר באמצעותם מקודמת כיום הבטיחות בתעשיות המתקדמות בכל העולם.

ביצוע זה"ב (זיהוי, הערכה, בקרה) כמרכיב של ניהול סיכונים אפקטיבי:
ניתוח סיכונים הוא התהליך בו מזהים קיום של גורם סיכון, קובעים את מאפייניו, מעריכים את גובה הסיכון, קובעים רמת קבילותו בהתאם לבקרות הקיימות וממליצים על אמצעים נוספים.
מדובר בבטיחות שיטתית, המבוססת על זיהוי והערכה של סיכונים וטפול בהם – טרם התרחשה תאונת עבודה או נגרמה פגיעה בבריאות העובד.
תקן ישראל 18001 – "מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה – דרישות", קובע אף הוא דרישה עיקרית של "תכנון" [סעיף 4.3.1], על-פיה נדרש :- "תכנון לזיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים".

תכנית ניהול סיכונים של העיסוק 
מתאימה להטמעה בחברות מתקדמות בהישגי בטיחות.
משתלבת ותומכת בדרישות החוקים ות"י 18001.
"נתפרת" בהתאמה לחברתכם.
יוצרת שיפור במערכי ניהול הבטיחות.
מהווה מיצוי מוכח ונראה של מאמצי ההנהלה למימוש אחריותה המתחייבת בחוק.

שיטת ניהול סיכונים  של העיסוק 
השיטה המקובלת והמקיפה ביותר, בה נשתמש, היא ניתוח בטיחות של העיסוק, (JSA: Job Safety Analysis), וכוללת ניתוחי בטיחות של תפקידים, מטלות, תהליכים, קשרי עבודה, ותחנות עבודה (כולל התייחסות לעבודות בלתי שגרתיות ועבודות קבלנים), וכן בטיחות של מטלה גם במקרים כאשר מתבצעים שינויים בתהליך או באחד ממרכיבי תחנת העבודה השגרתיים.
השיטה מבוססת על פירוק מטלה לשלבים, איתור תרחישים אפשריים של נזק בכל שלב, והערכת ההסתברות לתרחיש כזה וחומרת התוצאה, בעזרת מטריצת הערכת סיכונים ובקרה. במסגרת הניתוח אנו מפיקים המלצות לאותם תרחישים המייצגים רמה לא קבילה של סיכון, כדי להוריד את רמת הסיכון שלהם לרמה קבילה. 

שלבים עיקריים:
 זיהוי גורמי הסיכון
Hazard Identification " מה עלול לגרום לפגיעה ?"
"מה יכול להזיק?" חלוקת המטלות וזיהוי תרחישי כשל
 הערכת הסיכונים, Risk Assessment, "מה הנזק הצפוי?" מהי ההסתברות לפגיעה ומה חומרת התוצאה הצפויה במקרה של פגיעה (המקרה הגרוע ביותר האפשרי - Worse Case Scenario)
 בקרת הסיכונים ("מה אפשר לעשות?")
בקרה - כל פעולה או אמצעי מיועדים למניעת כשל או למזעור פגיעתו. הערכת יעילות הבקרות הקיימות והמלצות שילוב בקרות נוספות ודרכי ישומן

יתרנות השיטה:
השיטה לאיתור גורמי סיכון, הערכתם והמלצה על פתרונות- מאפשרת היעדר סיכונים לא קבילים ומניעת התממשות תרחישי כשל.
מבוצעת באופן פרואקטיבי (טרם התרחשות תאונת עבודה או אירוע בטיחותי).
גישה שיתופית ואחריות כוללת - מבוצעת על-ידי צוות מוסמך הכולל את העובד במטלה, האחראי עליו, ובמידת הצורך – גם איש בטיחות או מומחה מקצועי אחר.
מקיפה כל עיסוק, משימה, פעולה, תהליך באירגון, בשגרה וכל שינוי .
תרחישי מטלות ותוצאות הניתוח מתועדים ויוצרים מאגרי מידע .
התוצר של הניתוח משמש הן לאיתור גורמי סיכון במטלות עתידיות, והן לצורך חקירה של תאונה או אירוע בטיחותי (באם קרו). 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.