כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
לימודי ניהול איכות/ ניהול הנדסי

ההכשרות של חברת " באר הדרכות" בתחום ניהול האיכות וניהול הנדסי מאפשרות לאנשי המפתח של הארגונים לרכוש ידע עדכני בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחום וכלים מעשיים לביצוע מגוון רחב של בדיקות ופעולות בקרה, מבלי לפגוע במוצר  ולספק את ייעוד הארגון לייצר מוצרים באיכות גבוהה ובעלויות מוצר נמוכות.
נוסף על כך, לשם עמידה בחזית הייצור והטכנולוגיה, מפעלים רבים מחויבים לעמוד בתקנים לאומיים ובינלאומיים בתחום האיכות, הבטיחות ואיכות הסביבה .
את הידע והכלים הנרכשים במהלך הלימודים, ניתן ליישם במגוון ארגוני תעשייה ושירותים, בהם הלקוח נתפס כגורם מרכזי ובעל חשיבות הולכת וגדלה מחד,  ומחלקות האיכות וההנדסה נדרשות להתמודד עם תהליכי התחדשות והתייעלות מתמידים, מאידך.

 • ניהול פרויקטים – תעשייה ובניה
 • פיקוח על הקמה
 • הכנת נהלים והוראות עבודה
 • צוותי שיפור
 • טכניקה מתקדמת לניהול ויזואלי ותהליך שפור מתמיד בתחנות עבודה
 • אבטחת איכות
 • תורת האילוצים.
 • יצור ב"קיט מלא". (full kit)
 • קייזן. (kaizen)
 • ייצור רזה. (lean production)
 • שש סיגמא. (six sigma)
 • ניהול תחקירים, תחקור אירועים ופתרון בעיות ותקלות
 • סקר סיכונים.
 • אמינות ותכנון ניסויים.
 • בקרת איכות המוצר
 •  BALANCED SCORECARD
 •  BENCHMARKING
 • הכנה להסמכת סוקרים
 • תורת המדידה, מדדי פריון

  ת"י 9001:2000 ISO
   הקמת מערכת ניהול איכות בארגונים לפי ת"י 9001:2000 ISO
   הכנת נהלים והוראות עבודה המותאמים לדרישות ת"י iso 9001:2000
   התאמת מערך האיכות במפעל לתקני האיכות ת"י 9001:2000 ISO
   הכשרה עורכי מבדקים ת"י 9001:2000 ISO

  התקן הישראלי והבינלאומי ת"י 14001 ISO
   הקמת מערכת איכות הסביבה לפי התקן לניהול סביבתי- ת"י 14001 ISO.
   הכנת נהלים והוראות עבודה המותאמים לדרישות- ת"י 14001 ISO.
   התאמת מערך האיכות במפעל התקן לניהול סביבתי- ת"י 14001 ISO.
   הכשרה עורכי מבדק פנים ארגוניים למערכות ניהול סביבתי- ת"י 14001 ISO.
  התקן הישראלי והבינלאומי ת"י 18001
   הקמה וניהול של מערכת לניהול בטיחות וגיהות על פי ת"י 18001 OHSAS.
   התאמת מערך האיכות במפעל התקן ל ניהול בטיחות וגיהות - ת"י 18001.
   הכנת נהלים והוראות עבודה המותאמים לדרישות ת"י 18001.
   הכשרה עורכי מבדק פנים ארגוניים למערכות ניהול בטיחות וגיהות - ת"י 18001

  מערכות ניהול משולבות
   מערכות ניהול משולבות - שילוב בין שלוש מערכות ניהוליות: מערכת ניהול איכות (ת"י 9001:2000 ISO ) מערכת ניהול בטיחות וגהות ( ת"י 18001) ומערכת ניהול סביבתי (ת"י 14001 ISO).
   התאמת מערך במפעל למערכות ניהול משולבות
   הכשרה עורכי מבדק פנים ארגוניים למערכות ניהול משולבות


  כדאי לדעת
  הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועיות לעובדים , קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו, יחשב תשלום שכר הלימוד ע"י המפעל / המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.