כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 16/05/2018 :


הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 29/04/2018 :
מקצוע מבוקש אם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 06/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות 07/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 05/2018 :


השתלמות ענפית בכימיה 05/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 05/2018 :
מקומות אחרונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
עקרונות התהליך

התהליך נשען על העקרונות הבאים:

מעורבות משמעותית של העובדים.
אחת מהסיבות להצלחת התהליך היא שניהול הבטיחות משלב את העובדים כמרכיב מרכזי. באופן מסורתי ניהול הבטיחות הוא תפקיד ניהולי ("מלמעלה- למטה"), מה שמביא את העובד להיות מנוכר לנושא, באופן פרדוקסאלי, למרות שמדובר ברווחתו ובריאותו.
התהליך שלנו הופכת את הפוקוס- " מלמטה- למעלה"! – עובדים מגלים יוזמה ואכפתיות לבטיחותם ומקבלים מענה עניני ומבוקר.

התמקדות בהתנהגויות לא-בטוחות.
תוך שימוש  בניתוח אנליטי- התנהגותי, אנו מצליחים לזהות את ההתנהגויות הספורות הגורמות לעיקר הכמעט-תאונות והתאונות בסביבת העבודה. ע"י התמקדות בהן אנו מפחיתים כבר מלכתחילה כמות נכבדת של תאונות.

שקיפות מלאה בקיום תהליכי צפייה, התערבות ושיפור שיטתיים.
כל המעורבים בתהליך, עוברים הסמכה תוך הדרכה ואימון ממוקד, המאפשרים להם לבצע את תפקידם על פי השיטה שלנו, המנטרלת ניכור ואיום מצד המשתתפים. התהליך עובד עפ"י לוח זמנים ואירועים ברור לכולם ע"פי עקרונות השיטה.
קיים מעקב ממוחשב תמידי אחר יישום ההחלטות לשינוי ושיפור הנגיש לכל המשתתפים בתהליך.

התבססות על איסוף מידע .
"מה שניתן למדידה הוא מה שהתבצע "
זהו כלל הזהב על פיו אנו מכשירים מאמנים האוספים מידע על בסיס קבוע. ככל שייאסף יותר מידע כך יבוא שיפור משמעותי יותר בתוצאות! אנו מחפשים את ההתנהגויות הלקויות והטובות(!)

קיום תהליכי קבלת החלטות המבוססים על מידע הכמותי שנאסף.
"כל שניתן לכימות ניתן לניהול, כל שאינו ניתן לכימות אינו ניתן לניהול" – פיטר דרוקר
זהו בסיס חשוב להצלחת התהליך BBS, כאשר הדיונים וההחלטות נעשים על בסיס עובדות ונתונים כמותיים מדידים (שכיחות, מגמות, פיזור ומיקוד) המעובדים ( ע"י תוכנת מחשב ייעודית בפיתוח שלנו ). על סמך התוכנה ניבנה מערך חיזוקים להתנהגויות החיוביות וצעדי מניעה להתנהגויות שליליות.

קיום תהליך שוטף של משוב ממוקד.
התהליך מלווה ב- 3 צורות משוב, למניעת אדישות ועידוד השינוי:
א. משוב מילולי לאנשים המעובר ע"י עקרונות השיטה.
ב. משוב סטטיסטי מפורט וברור, אשר מופק בתוכנת BBS.
ג. שיחה קבוצתיות עפ"י עקרונות השיטה ונתוני דוחות מתוכנה.

קיום תמיכה של ההנהלה.
א. דאגה למשאבים ואמצעים הנדרשים להפעלת התהליך.
ב. קידום ותמיכה ביוזמות שיפור ואפשור ביצוע מיידי של שיפורים.


© כל הזכויות שמורות, 2003, BBS – באר הדרכות בע"מ

 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.