כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...עבודה בגובה (כל סוגי ההדרכות)

תוכניות לימוד להדרכות עבודות בגובה
 
מבוא כללי
מבוא
מתן מבוא כללי ומקדים לעריכת תכניות הלימוד העוסקות בעבודה בגובה.
 
אוכלוסיית היעד
כל העובדים בגובה מעל 2 מטרים , ובמקום בו קיימת סכנת נפילה בכל מתאר שהוא, בכפוף לתחומי עבודה בגובה, כהגדרתם בתקנות  ולמעט עבודה בגובה ע"ג תרנים או עבודות גלישה בחזיתות מבנים.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית– בקבוצות של 25 חניכים לכל היותר ובלבד שכיתת הלימוד מותאמת למספר החניכים .
הדרכה מעשית – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר.
ביצוע ההדרכה – ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, והוא רשום במרשם;
הערה
יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת. 
 
נושא
פירוט
שעות לימוד
הערות
מבוא
 
מה זו עבודה בגובה ומדוע עוסקים בנושא?
סיכונים מרכזיים. גידורים ומעקות, מדרכות מעבר,
תרחישי סיכון אופייניים
 
60 דקות
 
עיוני בכיתה
נתונים וסטטיסטיקה
, ניתוח תאונות עבודה בגובה בישראל והעולם- מגמות.
עיוני בכיתה
 
חוקים ותקנות
דרישות תקנות עבודה בגובה ‏
אחריות אישית
אחריות ניהולית
היבט ציוד
עיוני בכיתה
זיהוי והערכת סיכונים
זיהוי ואיתור הסיכונים.דפוסי חשיבה לעבודה בגובה. נפילת חפצים
הערכת הסיכון.
עיוני בכיתה
 
ציוד מגן אישי
 
 
הנפילה
דינמיקה של נפילה, פקטור נפילה
מרווח נפילה בטוח
 
30 דקות
 
 
 
עיוני בכיתה
ציוד מגן אישי
(רתמה, קובע מגן ונעלים)
הכרת הציוד
תקנים פסילה ואחזקה
 
 
טעויות אופייניות
ציוד מגן אישי לא מתאים.
אי התייחסות לנוהלי חירום.
 
בתחום של עבודה בגובה בלבד
עיוני בכיתה
סה"כ
 
1.5 שעות
(90 דקות)
עיוני בכיתה
 
1. תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה על לסולמות
מבוא
תכנית זאת דנה בפרטי ההדרכה של עובדים בסולמות , וכמו כן מנהלים , אנשי רכש וספקים העוסקים בסולמות, על מנת לאפשר  ידע  בעבודה עם ועל סולמות , אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
אוכלוסיית היעד
משתמשים בסולמות במפעלים, מוסדות  ואתרי בניה לרבות מנהלים וספקים של סולמות וכל גורם אחר העושה שימוש בסולמות, אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית– בקבוצות של  25 חניכים לכל היותר ובלבד שכיתת הלימוד מותאמת למספר החניכים .
הדרכה מעשית – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר.
ביצוע ההדרכה- ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מעל סולמות והוא רשום במרשם, באמצעות 2 סוגי סולמות לפחות (סולם נסמך וסולם ניצב) ;
הערה
יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
נושא
פירוט
שעות לימוד
הערות
מבוא
 
סיכונים בעבודה על סולמות וסוגי סולמות.
דרישת התקנות (פרק ה')
 
 
 
30 דקות
 
עיוני בכיתה
 
 
 
 
דרישות בסיס כתנאי לשימוש בסולם
 
תקנים רלוונטים  ועיקרי הדרישות
א. חשיבות .
ב. זיהוי סולם בעל אישור תקן.
ג. דרישות מסולמות באתרי בניה
סוגי עבודות מותרות בעבודה על סולם שאינו קבוע
 
תקנה 8  - חובת שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה
נקודות לבדיקה
בדיקת כל חלקי הסולם.
איכות, טיב , פסילה.
15 דקות
 
 
הסבר בשטח
 
 
התאמת סוג הסולם לייעודו
בחירת סולם המותאם לאזור עבודה , גובה , צורך שימוש.
הצבת סולם נייד 
 
בסיס, גובה , מכשולים.
 
 
10דקות
הסבר בשטח
שיטה מעשית לקביעת זווית הטייה, ע"מ להקנות לסולם יציבות מרבית.
 
עליה/ ירידה מסולם   נייד ושימוש במערכות עבודה ואבטחה
לבוש, ציוד וכלים, ידיים.
עיגון או קיבוע הסולם למבנה,הכרה ושימוש במע' מיקום ותמיכה,
 
25 דקות
הסבר בשטח
עלייה/ירידה סולם מעל 4.5 מטרים
דרישות התקנות החדשות, שימוש ותרגול במע' לבלימת נפילה, קווי עיגון,עכבר טיפוס, לרבות תקנים, פסילה ואחזקה
10 דקות תרגול לחניך
סה"כ  - 100 דקות תרגול
עלייה וירידה מסולם קבוע
אישור , בדיקה ושימוש במע' אבטחה.
20 דקות
הסבר בשטח
פרק זה יילמד באם במפעל קיימים סולמות קבועים.
סה"כ
 
80 דקות עיוני והסבר בשטח
 
+10 דקות תרגול מעשי לחניך
 
* לא כולל סולמות קבועים
 
 
2. תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה  מתוך סלים להרמת אדם.
 
 
מבוא
תכנית זאת עוסקת בהדרכה ומתן כלים בסיסיים לביצוע עבודה בטוחה מתוך סלים להרמת  אדם המותקנים על מלגזות, טרקטורים , מעמיס טלסקופי ועגורנים  לסוגיהם (למעט עגורן צריח) שאינם מצוידים באמצעי פיקוד מתוך הסל, אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו .
 
אוכלוסיית היעד
עובדים אשר במסגרת תפקידם עובדים בתדירות שונה מתוך הסלים הללו.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית– בקבוצות של 25 חניכים לכל היותר ובלבד שכיתת הלימוד מותאמת למספר החניכים .
הדרכה מעשית – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר.
 
ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מתוך סלים להרמת אדם והוא רשום במרשם;
הערות
§   יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
§   בכל מקום בתכנית המופיעה בכתב יד (guttman), אין צורך ללמדה , במידה ונלמד פרק ההדרכה במלואו על במות מתרוממות
 
נושא
פירוט
שעות לימוד
הערות

מבוא

סיכונים בעבודות גובה.
סטטיסטיקה של תאונות.
עקרונות יציבות.
ביסוס, מומנטים וכוחות.
שימוש ברתמות בטיחות ועיגון העובד.
30 דקות
עיוני בכיתה 
דרישות ייחודיות
מלגזות  /עגורנים
מבנה וגובה גידור
בדיקות תקופתיות
מרחקי בטיחות מחשמל
10 דקות
 
20 דקות
עיוני בכיתה
הצבה נכונה
בדיקת אזור העבודה.
הוראות שימוש ובטיחות.
גישה לנקודת עבודה.
דרישות מהמפעיל/איסורים.
30 דקות
הסבר בשטח

קשר וסימני איתות

בין המפעיל לבין העובד שבסל.
בדיקות והכנות לפני שימוש.
30 דקות
הסבר בשטח

תרגול מעשי

קשירה למלגזה / עגורן.
הרמה והורדה. הכרה, שימוש וכיוונון מע' למניעת נפילה ומעבר לקונסטרוקציה.
חילוץ בזמן חירום.
15 דקות לכל חניך
תרגול מעשי
סה"כ
 
2 שעות לימוד עיוני והסבר בשטח
+ 15 דקות תרגול מעשי לכל חניך.
 
 
3. תוכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
 
מבוא
תכנית זאת עוסקת בהדרכה  ומתן כלים בסיסיים לעבודה בטוחה ,מתוך פיגומים ממוכנים , בימות הרמה מתרוממות (במני"ם), או סלי הרמה המצוידים באמצעי פיקוד מתוך הסל.
 
אוכלוסיית היעד
עובדים אשר במסגרת תפקידם עובדים בתדירות שונה מתוך המתקנים הללו, אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית– בקבוצות של 25 חניכים לכל היותר ובלבד שכיתת הלימוד מותאמת למספר החניכים .
הדרכה מעשית – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר.
ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים והוא רשום במרשם
הערה
§   יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
§   בכל מקום בתכנית זו, הרשומה בכתב יד (guttman), אין צורך ללמדה , במידה ונלמד פרק ההדרכה במלואו לעבודה בסלי הרמה (ללא פיקוד) בעגורן או ע"ג מלגזה
 
נושא
פירוט
שעות לימוד
הערות

מבוא

סיכונים בעבודות גובה
סטטיסטיקה של תאונות
עקרונות יציבות
ביסוס, מומנטים וכוחות.
 30 דקות
עיוני בכיתה
דרישות ייחודיות
מבנה הבמות וסוגים.
בדיקות תקופתיות.
מרחקי בטיחות מחשמל.
שימוש ברתמות בטיחות ועיגון העובד.
10 דקות
 
20 דקות
עיוני בכיתה
הצבה נכונה
בדיקת אזור העבודה.
הוראות שימוש ובטיחות.
גישה לנקודת עבודה.
דרישות מהמפעיל/איסורים.
 
30 דקות
הסבר בשטח

קשר וסימני איתות

בין המפעיל לבין העובד שבסל.
בדיקות והכנות לפני שימוש.
30 דקות
הסבר בשטח

תרגול מעשי

הפעלה מלמטה ומהבמה, הכרה, שימוש וכיוונון מע' למניעת נפילה ומעבר לקונסטרוקציה.
חילוץ בזמן חירום
20 דקות לכל חניך
תרגול מעשי
סה"כ
 
2 שעות לימוד
+ 20 דקות תרגול מעשי לכל חניך
 
 
4. תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה בתוך מקום מוקף
 
מבוא
תכנית זאת עוסקת בהדרכה  ומתן כלים לעבודה בטוחה בחללים מוקפים מבחינת נושא הגובה בלבד.
 
אוכלוסיית היעד
לעובדים אשר במסגרת תפקידם נכנסים לחללים מוקפים שאינם דורשים היתר כניסה ואינם מסוכנים בשהייה, אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית ותרגול מעשי – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .
ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות בתוך מקום מוקף והוא רשום במרשם;
 
הערות:
§   התכנית המצ"ב הינה תכנית בסיסית בלבד ואינה נוגעת בכלל הסיכונים בחלל מוקף אלא בסיכוני הגובה בלבד.
§   אין להיכנס או לבצע כל עבודה בחלל מוקף ללא הדרכה מסודרת בדבר כלל הסיכונים הקיימים בחלל מוקף וללא אמצעי מגן ואמצעי חילוץ המתאימים לסיכונים.
§   יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
 
נושא ראשי
פירוט
שעות לימוד
הערות
זיהוי הסיכונים בעבודה בחלל מוקף
זיהוי סיכוני הגובה בעבודה בחלל מוקף ודרכי התמודדות איתם
 
30 דקות
  הסבר בשטח
ציוד ייעודי הדרוש לעבודה בחלל מוקף
סקירת הציוד הייעודי הדרוש לעבודה וחילוץ בחלל מוקף כגון, רתמות ייעודיות, חצובה וכננת, כולל הדגמה והצבה לרבות, תקנים פסילה ואחזקה.
 
30 דקות
הגישה לחלל מוקף
תרגול כניסה ויציאה באמצעות סולם או מערכת הורדה בתילוי
10 דקות לכל חניך
תרגול מעשי
מערכות אבטחה וחילוץ
מערכות בלימת נפילה המאפשרות חילוץ
תרגול
וחילוץ מחלל מוקף
תרגול עבודה בחלל מוקף בעזרת הציוד הייעודי, (לרבות שימוש במע' מיקום ותמיכה, מע' לבלימת נפילה, קווי עיגון אנכי,בולם נפילה נסוג)  .
נהלי חילוץ מחלל מוקף + תרגול.
סה"כ
 
שעה אחת הסבר בשטח
 
+ 10 דקות תרגול מעשי לכל חניך
 
5. תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה מעל לפיגומים נייחים,
(פיגומי זקפים, פיגומים שלוחים, פיגומים זיזיים, פיגומים עצמאיים/ עצמאיים ניידים)
מבוא
תכנית זאת עוסקת בהדרכת העובדים על הפיגומים, אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
אוכלוסיית היעד
עובדים אשר במסגרת תפקידם עובדים על גבי פיגומים ובעיקר עובדי בניין, אחזקה, מתקני מערכות וכדומה , (שאינם מתקיני הפיגומים).
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית ותרגול מעשי – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .
ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מעל לפיגומים נייחים והוא רשום במרשם;
 
הערות
§   תכנית הכשרה זו אינה באה כתחליף לדרישות החוק, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988, בהקשרם למתקיני הפיגומים (בונה מקצועי לפיגומים)
§   יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
 
 
נושא ראשי
 
פירוט
שעות לימוד
הערות
מבוא לעבודה על פיגומים
תקן ישראלי לפיגומים , ת"י 1149 חלק 1
דרישות תקנות עבודות בניה בהקשר לפיגומים
סכנות בבנייה ועבודה על פיגומים
45 דק'
עיוני
בחירת ובדיקת פיגום
משפחות עיקריות וסוגי פיגומים
בחירה, בדיקה, ניוד ואחסנה
תאונות ולקחן
15 דק'
עיוני
בניית פיגום
בדיקה , יציבות , שלבי עבודה , חיזוקים
1.5 שעות
מעשי
מערכות אבטחה בבניית פיגום
נקודות עיגון , מערכות אבטחה צירית , מרחבית, גמישה , ומערכות מיקום ותמיכה
 
 
משטחים ומדרכות בפיגום
הגידור המתאים כאמצעי למניעת נפילה מגובה, מניעת נפילת חפצים/חומרים/ציוד, דרכי גישה בטיחותיות, מדרכות מעבר. מערכות ריסון
15 דקות
מעשי
תרגול בנייה
בניית פיגום עצמאי ותרגול הנלמד
 
15דקות
מעשי
סה"כ
 
1 שעה עיוני
שעתיים מעשי
 
 
 
6. תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה מעל גגות
מבוא
תכנית זאת דנה בפרטי  ההדרכה – כמתן כלי מעשי לעבודה בטוחה על משטחי עבודה, לרבות מעל גגות תלולים, שבירים ומשופעים או מעל תקרות, אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
אוכלוסיית היעד
עובדים אשר במסגרת תפקידם עובדים מידי פעם על, גגות, תקרות ומשטחי עבודה אחרים בגובה.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה ותרגול מעשי – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .
ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מעל מבנה קונסטרוקציה, משטחי עבודה, גגות ותקרות והוא רשום במרשם;
הערות
§   תכנית הכשרה זו אינה באה כתחליף לדרישות החוק, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים),התשמ"ו-1986 , אלא כתוספת.
§   יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
§   בכל מקום בתכנית זו, הרשומה בכתב יד (guttman), אין צורך ללמדה , במידה ונלמד פרק ההדרכה במלואו לעבודה בגובה מעל מבנה קונסטרוקציה.
נושא
פירוט
שעות לימוד
הערות
מבוא לבטיחות בגובה בעבודה על משטחי עבודה לרבות גגות ותקרות
סוגי גגות והסיכונים השונים בעבודה עליהם
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים ומשופעים)
45 דקות
עיוני
זיהוי הסיכונים ודרכי מניעתם
זיהוי הסיכונים באתר, דרכים למניעת סיכונים ומתן הוראות בטיחות
15 דקות
הסבר בשטח
עיגון
עקרונות להכנת עיגון באזור אורבני, סוגים, כוחות, כיווני עבודה וסיכונים.
15 דקות
הסבר בשטח
מערכות ריסון
הכרה בדיקה ובניה של מערכת ריסון בעבודה, (כולל בדיקה ופסילת ציוד) על משטחים מוגבהים וגגות שטוחים,
30 דקות
הסבר בשטח כולל תרגול מעשי
קווי חיים
בחירה, בדיקה והתקנת קו חיים אופקי תקני כמערכת ריסון ו/או בלימה בשילוב מערכות אחרות .
 
30 דק'
הסבר בשטח כולל תרגול מעשי
מערכות בלימת נפילה
סוגי מערכות בלימת נפילה בעבודה (כולל בדיקה ופסילת ציוד)בתקרות ועליות גג ומעל גגות שבירים ומשופעים – הכרה ותרגול
60 דקות
 
תרגול מעשי בהתאם לסוג העבודה המבוצעת
סה"כ
 
3 שעות ו-15 דקות
 
 
 
7. תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה
 
מבוא
תכנית זאת עוסקת בהדרכת העובדים על מבנה קונסטרוקציה בכל מתאר (למעט עבודת טיפוס תרנים), אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
אוכלוסיית היעד
עובדים אשר במסגרת תפקידם עובדים על גבי קונסטרוקציות במתארי עבודה שונים ובעיקר עובדי בניין, אחזקה, מתקני מערכות וכדומה.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית ותרגול מעשי – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .
ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מעל למבנה קונסטרוקציה והוא רשום במרשם;
 
הערות
§   יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
§   בכל מקום בתכנית זו, הרשומה בכתב יד (guttman), אין צורך ללמדה , במידה ונלמד פרק ההדרכה במלואו לעבודה בגובה מעל גגות
 
 
נושא ראשי
 
פירוט
שעות לימוד
הערות
מניעת נפילה
הגידור המתאים כאמצעי למניעת נפילה מגובה, מניעת נפילת חפצים/חומרים/ציוד, דרכי גישה בטיחותיות, מדרכות מעבר.
15 דקות
הסבר בשטח
יציבות- מניעת כשל
דרישות בטיחותיות לביצוע עבודה מעל לקונסטרוקציה.
ניהול וזיהוי סיכונים כתנאי מוקדם.
15 דקות
עיגון
עקרונות להכנת עיגון באזור אורבני, סוגים, כוחות, כיווני עבודה וסיכונים.
15 דקות
הסבר בשטח
מערכות ריסון
הכרה בדיקה ובניה של מערכת ריסון בעבודה, (כולל בדיקה ופסילת ציוד) על משטחים מוגבהים ומסבכים.
30 דק'
הסבר בשטח כולל תרגול מעשי
קווי חיים
בחירה, בדיקה והתקנת קו חיים אופקי תקני כמערכת ריסון ו/או בלימה בשילוב מערכות אחרות .
 
30 דק'
הסבר בשטח כולל תרגול מעשי
תרגול
עבודה על מבנה קונסטרוקציה (תוך שימוש במע' מיקום ותמיכה, מע' לבלימת נפילה, קווי עיגון,בולם נפילה נסוג, לרבות תקנים פסילה ואחזקה) 
 
60 דקות
מעשית
סה"כ
 
2 שעות ו-45 דקות
 
 
 

 
 
לחץ כאן להורדת טופס הרשמה והתחייבות : להורדת הקובץ לחץ כאן
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.