כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
בודק פנים מפעלי לאביזרי הרמה 20/02/2018 :
מקומות אחרונים

הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 04/2018 :


יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 02/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות :


מכין תכנית לניהול הבטיחות :


השתלמות ענפית בכימיה 03/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 21/03/2018 :


מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
עגורנאי גשר עילי, העמסה עצמית

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) , התשנ"ג – 1992
לא יופעל עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.

(ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), לא יפעיל אדם עגורן אלא אם כן הוא עגורנאי מוסמך שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים. לחץ כאן לנוסח התקנה

כללי הסמכה באתר משרד הכלכלה לחצו כאן
באר הדרכות הינה רשות הסמכה ל עגורנאי ג'; ד; אתת.
מטרות הקורס
:
בוגר קורס
1. יהיה מסוגל להפעיל עגורן גשר עילי ועגורן שער להעמסה עצמית ביעילות ובבטיחות.
2. ידע לקשור מטען להרמה, להרימו ולשנעו בצורה נכונה ובטוחה.
3. יכיר את סוגי העגורנים להעמסה עצמית ואת אחזקתם.
4. יכיר את דרישות החוק המתייחסות לנ"ל.

הקורס מיועד :
1. מפעילי עגורני גשר עיליים ועגורנים להעמסה עצמית בעלי ניסיון.
2. מפעלים חדשים שעבדו בהשגחתו הצמודה של עגורנאי מוסמך לפחות 3 שבועות והוא יאשר זאת בכתב.

נושאי הלימוד:
• מושגים ועקרונות בבטיחות
• מושגי יסוד במכניקה ופיזיקה
• הכרת העגורן
• אביזרי הרמה וקשירה מטענים
• הביטי בטיחות בעבודה
• הכנת, הרמת ופריקת המשא.

הסמכה: בוגר אשר סיים את הקורס ועמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי יוסמך כמפעיל עגורן להעמסה עצמית – לפי תקנות הבטיחות בעבודה ( עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) התש נ"ג – 1993.

תנאי קבלה לקורס :
גיל - 20 שנה ומעלה
ניסיון קודם - 3 שבועות בהדרכת עגורנאי מוסמך.
בריאות - בדיקות רפואיות בפני רופא מורשה למטרה זו על פי החוק.

משך הקורס: 22 שעות לימוד, יומיים.

 
 
לחץ כאן להורדת טופס הרשמה והתחייבות : להורדת הקובץ לחץ כאן
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.