כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
מבוא כללי לכל סוגי העבודות

תוכניות לימוד להדרכות עבודות בגובה
 
מבוא כללי
מבוא
מתן מבוא כללי ומקדים לעריכת תכניות הלימוד העוסקות בעבודה בגובה.
 
אוכלוסיית היעד
כל העובדים בגובה מעל 2 מטרים , ובמקום בו קיימת סכנת נפילה בכל מתאר שהוא, בכפוף לתחומי עבודה בגובה, כהגדרתם בתקנות  ולמעט עבודה בגובה ע"ג תרנים או עבודות גלישה בחזיתות מבנים.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית– בקבוצות של 25 חניכים לכל היותר ובלבד שכיתת הלימוד מותאמת למספר החניכים .
הדרכה מעשית – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר.
ביצוע ההדרכה – ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, והוא רשום במרשם;
הערה
יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת. 
 
נושא
פירוט
שעות לימוד
הערות
מבוא
 
מה זו עבודה בגובה ומדוע עוסקים בנושא?
סיכונים מרכזיים. גידורים ומעקות, מדרכות מעבר,
תרחישי סיכון אופייניים
 
60 דקות
 
עיוני בכיתה
נתונים וסטטיסטיקה
, ניתוח תאונות עבודה בגובה בישראל והעולם- מגמות.
עיוני בכיתה
 
חוקים ותקנות
דרישות תקנות עבודה בגובה ‏
אחריות אישית
אחריות ניהולית
היבט ציוד
עיוני בכיתה
זיהוי והערכת סיכונים
זיהוי ואיתור הסיכונים.דפוסי חשיבה לעבודה בגובה. נפילת חפצים
הערכת הסיכון.
עיוני בכיתה
 
ציוד מגן אישי
 
 
הנפילה
דינמיקה של נפילה, פקטור נפילה
מרווח נפילה בטוח
 
30 דקות
 
 
 
עיוני בכיתה
ציוד מגן אישי
(רתמה, קובע מגן ונעלים)
הכרת הציוד
תקנים פסילה ואחזקה
 
 
טעויות אופייניות
ציוד מגן אישי לא מתאים.
אי התייחסות לנוהלי חירום.
 
בתחום של עבודה בגובה בלבד
עיוני בכיתה
סה"כ
 
1.5 שעות
(90 דקות)
עיוני בכיתה
 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.