כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...מבוא כללי לכל סוגי העבודות

תוכניות לימוד להדרכות עבודות בגובה
 
מבוא כללי
מבוא
מתן מבוא כללי ומקדים לעריכת תכניות הלימוד העוסקות בעבודה בגובה.
 
אוכלוסיית היעד
כל העובדים בגובה מעל 2 מטרים , ובמקום בו קיימת סכנת נפילה בכל מתאר שהוא, בכפוף לתחומי עבודה בגובה, כהגדרתם בתקנות  ולמעט עבודה בגובה ע"ג תרנים או עבודות גלישה בחזיתות מבנים.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית– בקבוצות של 25 חניכים לכל היותר ובלבד שכיתת הלימוד מותאמת למספר החניכים .
הדרכה מעשית – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר.
ביצוע ההדרכה – ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, והוא רשום במרשם;
הערה
יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת. 
 
נושא
פירוט
שעות לימוד
הערות
מבוא
 
מה זו עבודה בגובה ומדוע עוסקים בנושא?
סיכונים מרכזיים. גידורים ומעקות, מדרכות מעבר,
תרחישי סיכון אופייניים
 
60 דקות
 
עיוני בכיתה
נתונים וסטטיסטיקה
, ניתוח תאונות עבודה בגובה בישראל והעולם- מגמות.
עיוני בכיתה
 
חוקים ותקנות
דרישות תקנות עבודה בגובה ‏
אחריות אישית
אחריות ניהולית
היבט ציוד
עיוני בכיתה
זיהוי והערכת סיכונים
זיהוי ואיתור הסיכונים.דפוסי חשיבה לעבודה בגובה. נפילת חפצים
הערכת הסיכון.
עיוני בכיתה
 
ציוד מגן אישי
 
 
הנפילה
דינמיקה של נפילה, פקטור נפילה
מרווח נפילה בטוח
 
30 דקות
 
 
 
עיוני בכיתה
ציוד מגן אישי
(רתמה, קובע מגן ונעלים)
הכרת הציוד
תקנים פסילה ואחזקה
 
 
טעויות אופייניות
ציוד מגן אישי לא מתאים.
אי התייחסות לנוהלי חירום.
 
בתחום של עבודה בגובה בלבד
עיוני בכיתה
סה"כ
 
1.5 שעות
(90 דקות)
עיוני בכיתה
 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.