כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
סולמות

תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה על לסולמות
מבוא
תכנית זאת דנה בפרטי ההדרכה של עובדים בסולמות , וכמו כן מנהלים , אנשי רכש וספקים העוסקים בסולמות, על מנת לאפשר  ידע  בעבודה עם ועל סולמות , אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
אוכלוסיית היעד
משתמשים בסולמות במפעלים, מוסדות  ואתרי בניה לרבות מנהלים וספקים של סולמות וכל גורם אחר העושה שימוש בסולמות, אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית– בקבוצות של  25 חניכים לכל היותר ובלבד שכיתת הלימוד מותאמת למספר החניכים .
הדרכה מעשית – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר.
ביצוע ההדרכה- ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מעל סולמות והוא רשום במרשם, באמצעות 2 סוגי סולמות לפחות (סולם נסמך וסולם ניצב) ;
הערה
יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
נושא
פירוט
שעות לימוד
הערות
מבוא
 
סיכונים בעבודה על סולמות וסוגי סולמות.
דרישת התקנות (פרק ה')
 
 
 
30 דקות
 
עיוני בכיתה
 
 
 
 
דרישות בסיס כתנאי לשימוש בסולם
 
תקנים רלוונטים  ועיקרי הדרישות
א. חשיבות .
ב. זיהוי סולם בעל אישור תקן.
ג. דרישות מסולמות באתרי בניה
סוגי עבודות מותרות בעבודה על סולם שאינו קבוע
 
תקנה 8  - חובת שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה
נקודות לבדיקה
בדיקת כל חלקי הסולם.
איכות, טיב , פסילה.
15 דקות
 
 
הסבר בשטח
 
 
התאמת סוג הסולם לייעודו
בחירת סולם המותאם לאזור עבודה , גובה , צורך שימוש.
הצבת סולם נייד 
 
בסיס, גובה , מכשולים.
 
 
10דקות
הסבר בשטח
שיטה מעשית לקביעת זווית הטייה, ע"מ להקנות לסולם יציבות מרבית.
 
עליה/ ירידה מסולם   נייד ושימוש במערכות עבודה ואבטחה
לבוש, ציוד וכלים, ידיים.
עיגון או קיבוע הסולם למבנה,הכרה ושימוש במע' מיקום ותמיכה,
 
25 דקות
הסבר בשטח
עלייה/ירידה סולם מעל 4.5 מטרים
דרישות התקנות החדשות, שימוש ותרגול במע' לבלימת נפילה, קווי עיגון,עכבר טיפוס, לרבות תקנים, פסילה ואחזקה
10 דקות תרגול לחניך
סה"כ  - 100 דקות תרגול
עלייה וירידה מסולם קבוע
אישור , בדיקה ושימוש במע' אבטחה.
20 דקות
הסבר בשטח
פרק זה יילמד באם במפעל קיימים סולמות קבועים.
סה"כ
 
80 דקות עיוני והסבר בשטח
 
+10 דקות תרגול מעשי לחניך
 
* לא כולל סולמות קבועים

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.