כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
סלים להרמת אדם

תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה  מתוך סלים להרמת אדם.
 
 מבוא
תכנית זאת עוסקת בהדרכה ומתן כלים בסיסיים לביצוע עבודה בטוחה מתוך סלים להרמת  אדם המותקנים על מלגזות, טרקטורים , מעמיס טלסקופי ועגורנים  לסוגיהם (למעט עגורן צריח) שאינם מצוידים באמצעי פיקוד מתוך הסל, אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו .
 
אוכלוסיית היעד
עובדים אשר במסגרת תפקידם עובדים בתדירות שונה מתוך הסלים הללו.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית– בקבוצות של 25 חניכים לכל היותר ובלבד שכיתת הלימוד מותאמת למספר החניכים .
הדרכה מעשית – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר.
 
ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מתוך סלים להרמת אדם והוא רשום במרשם;
הערות
§   יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
§   בכל מקום בתכנית המופיעה בכתב times new roman, אין צורך ללמדה , במידה ונלמד פרק ההדרכה במלואו על במות מתרוממות
 
נושא
פירוט
שעות לימוד
הערות

מבוא

סיכונים בעבודות גובה.
סטטיסטיקה של תאונות.
עקרונות יציבות.
ביסוס, מומנטים וכוחות.
שימוש ברתמות בטיחות ועיגון העובד.
30 דקות
עיוני בכיתה 
דרישות ייחודיות
מלגזות  /עגורנים
מבנה וגובה גידור
בדיקות תקופתיות
מרחקי בטיחות מחשמל
10 דקות
 
20 דקות
עיוני בכיתה
הצבה נכונה
בדיקת אזור העבודה.
הוראות שימוש ובטיחות.
גישה לנקודת עבודה.
דרישות מהמפעיל/איסורים.
30 דקות
הסבר בשטח

קשר וסימני איתות

בין המפעיל לבין העובד שבסל.
בדיקות והכנות לפני שימוש.
30 דקות
הסבר בשטח

תרגול מעשי

קשירה למלגזה / עגורן.
הרמה והורדה. הכרה, שימוש וכיוונון מע' למניעת נפילה ומעבר לקונסטרוקציה.
חילוץ בזמן חירום.
15 דקות לכל חניך
תרגול מעשי
סה"כ
 
2 שעות לימוד עיוני והסבר בשטח
+ 15 דקות תרגול מעשי לכל חניך.

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.