כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
פיגומים נייחים

תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה מעל לפיגומים נייחים,
(פיגומי זקפים, פיגומים שלוחים, פיגומים זיזיים, פיגומים עצמאיים/ עצמאיים ניידים)
מבוא
תכנית זאת עוסקת בהדרכת העובדים על הפיגומים, אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
אוכלוסיית היעד
עובדים אשר במסגרת תפקידם עובדים על גבי פיגומים ובעיקר עובדי בניין, אחזקה, מתקני מערכות וכדומה , (שאינם מתקיני הפיגומים).
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית ותרגול מעשי – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .
ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מעל לפיגומים נייחים והוא רשום במרשם;
 
הערות
§   תכנית הכשרה זו אינה באה כתחליף לדרישות החוק, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988, בהקשרם למתקיני הפיגומים (בונה מקצועי לפיגומים)
§   יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
 
נושא ראשי
 
פירוט
שעות לימוד
הערות
מבוא לעבודה על פיגומים
תקן ישראלי לפיגומים , ת"י 1149 חלק 1
דרישות תקנות עבודות בניה בהקשר לפיגומים
סכנות בבנייה ועבודה על פיגומים
45 דק'
עיוני
בחירת ובדיקת פיגום
משפחות עיקריות וסוגי פיגומים
בחירה, בדיקה, ניוד ואחסנה
תאונות ולקחן
15 דק'
עיוני
בניית פיגום
בדיקה , יציבות , שלבי עבודה , חיזוקים
1.5 שעות
מעשי
מערכות אבטחה בבניית פיגום
נקודות עיגון , מערכות אבטחה צירית , מרחבית, גמישה , ומערכות מיקום ותמיכה
 
 
משטחים ומדרכות בפיגום
הגידור המתאים כאמצעי למניעת נפילה מגובה, מניעת נפילת חפצים/חומרים/ציוד, דרכי גישה בטיחותיות, מדרכות מעבר. מערכות ריסון
15 דקות
מעשי
תרגול בנייה
בניית פיגום עצמאי ותרגול הנלמד
 
15דקות
מעשי
סה"כ
 
1 שעה עיוני
שעתיים מעשי
 
  

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.