כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
אחראי היתר רעלים 24/10/2018 (3 ימי כשירות) :
הזדרזו להרשם לקורס

קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 24/10/2018 :
מקומות אחרונים הזדרזו להרשם!!!!

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
גגות

תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה מעל גגות
 
מבוא
תכנית זאת דנה בפרטי  ההדרכה – כמתן כלי מעשי לעבודה בטוחה על משטחי עבודה, לרבות מעל גגות תלולים, שבירים ומשופעים או מעל תקרות, אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
אוכלוסיית היעד
עובדים אשר במסגרת תפקידם עובדים מידי פעם על, גגות, תקרות ומשטחי עבודה אחרים בגובה.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה ותרגול מעשי – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .
ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות מעל מבנה קונסטרוקציה, משטחי עבודה, גגות ותקרות והוא רשום במרשם;
הערות
§   תכנית הכשרה זו אינה באה כתחליף לדרישות החוק, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים),התשמ"ו-1986 , אלא כתוספת.
§   יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
§   בכל מקום בתכנית זו, הרשומה בכתב times new roman, אין צורך ללמדה , במידה ונלמד פרק ההדרכה במלואו לעבודה בגובה מעל מבנה קונסטרוקציה.
נושא
פירוט
שעות לימוד
הערות
מבוא לבטיחות בגובה בעבודה על משטחי עבודה לרבות גגות ותקרות
סוגי גגות והסיכונים השונים בעבודה עליהם
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים ומשופעים)
45 דקות
עיוני
זיהוי הסיכונים ודרכי מניעתם
זיהוי הסיכונים באתר, דרכים למניעת סיכונים ומתן הוראות בטיחות
15 דקות
הסבר בשטח
עיגון
עקרונות להכנת עיגון באזור אורבני, סוגים, כוחות, כיווני עבודה וסיכונים.
15 דקות
הסבר בשטח
מערכות ריסון
הכרה בדיקה ובניה של מערכת ריסון בעבודה, (כולל בדיקה ופסילת ציוד) על משטחים מוגבהים וגגות שטוחים,
30 דקות
הסבר בשטח כולל תרגול מעשי
קווי חיים
בחירה, בדיקה והתקנת קו חיים אופקי תקני כמערכת ריסון ו/או בלימה בשילוב מערכות אחרות .
 
30 דק'
הסבר בשטח כולל תרגול מעשי
מערכות בלימת נפילה
סוגי מערכות בלימת נפילה בעבודה (כולל בדיקה ופסילת ציוד)בתקרות ועליות גג ומעל גגות שבירים ומשופעים – הכרה ותרגול
60 דקות
 
תרגול מעשי בהתאם לסוג העבודה המבוצעת
סה"כ
 
3 שעות ו-15 דקות
 
  
 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.