כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...מקום מוקף

תכנית הדרכה לעבודה בגובה שהיא עבודה בתוך מקום מוקף
 
 
מבוא
תכנית זאת עוסקת בהדרכה  ומתן כלים לעבודה בטוחה בחללים מוקפים מבחינת נושא הגובה בלבד.
 
אוכלוסיית היעד
לעובדים אשר במסגרת תפקידם נכנסים לחללים מוקפים שאינם דורשים היתר כניסה ואינם מסוכנים בשהייה, אשר סיימו את פרק המבוא לתכנית הדרכה זו.
 
שיטת ההדרכה
הדרכה עיונית ותרגול מעשי – בקבוצות של 10 חניכים לכל היותר .
ביצוע ההדרכה-  ע"י מדריך עבודה בגובה שמוסד להכשרה נתן לו תעודת הכשרה לשמש מדריך באחד או יותר מתחומי העבודה שנקבעו בתקנות, לרבות בתוך מקום מוקף והוא רשום במרשם;
 
הערות:
§   התכנית המצ"ב הינה תכנית בסיסית בלבד ואינה נוגעת בכלל הסיכונים בחלל מוקף אלא בסיכוני הגובה בלבד.
§   אין להיכנס או לבצע כל עבודה בחלל מוקף ללא הדרכה מסודרת בדבר כלל הסיכונים הקיימים בחלל מוקף וללא אמצעי מגן ואמצעי חילוץ המתאימים לסיכונים.
§   יודגש כי משך ההכשרה המוצעת לפרק זה, הינה הזמן המזערי בכפוף להנחיות בדף ההוראות הכלליות והוא מחויב בהרחבות בהתאם לסוג הכלים ואופי העבודה המבוצעת.
 
נושא ראשי
פירוט
שעות לימוד
הערות
זיהוי הסיכונים בעבודה בחלל מוקף
זיהוי סיכוני הגובה בעבודה בחלל מוקף ודרכי התמודדות איתם
 
30 דקות
  הסבר בשטח
ציוד ייעודי הדרוש לעבודה בחלל מוקף
סקירת הציוד הייעודי הדרוש לעבודה וחילוץ בחלל מוקף כגון, רתמות ייעודיות, חצובה וכננת, כולל הדגמה והצבה לרבות, תקנים פסילה ואחזקה.
 
30 דקות
הגישה לחלל מוקף
תרגול כניסה ויציאה באמצעות סולם או מערכת הורדה בתילוי
10 דקות לכל חניך
תרגול מעשי
מערכות אבטחה וחילוץ
מערכות בלימת נפילה המאפשרות חילוץ
תרגול
וחילוץ מחלל מוקף
תרגול עבודה בחלל מוקף בעזרת הציוד הייעודי, (לרבות שימוש במע' מיקום ותמיכה, מע' לבלימת נפילה, קווי עיגון אנכי,בולם נפילה נסוג)  .
נהלי חילוץ מחלל מוקף + תרגול.
סה"כ
 
שעה אחת הסבר בשטח
 
+ 10 דקות תרגול מעשי לכל חניך

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.