כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחראי רעלים

קורס הכשרת אחראי רעלים
הקורס מוכר כ 3 ימי כשירות לממונים על הבטיחות בעבודה.
מטרות הקורס:
במקומות עבודה רבים נדרש  להתעסק בחומרים רעילים. 
מתוך תנאים מיוחדים בהיתר רעלים, תוספת שניה חלק א' (סעיף ד') – "בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד/העסק..." חלק ב' (סעיף א') – "אחראי הרעלים, שמונה כאמור בפיסקה ד' לעיל, יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג". חלק ג' – אחראי הרעלים יעבור בהצלחה את ההשתלמות. 

הקורס מיועד: לעובדים המיועדים לשמש כאחראי רעלים במקומות עבודתם.

נושאי לימוד:
• מושגים ועקרונות בבטיחות וגהות.
• חומ"ס- קבוצת סיכון.
• מבוא לחומרים רעילים.
• היבטים מישפטיים .
• יסודות בטוקסיקולוגיה ובגהות .
• מפרטים עפ"י ארגונים בינלאומיים.
• היתר רעלים.
• הובלה ושינוע חומרים רעילים.
• אחסון חומרים רעילים.
• זיהוי והערכת סיכונים.
• מערך טיפול במצבי חירום
• איכה"ס וגהות תעסוקתית .

משך הקורס: 24 שעות לימוד. אחת לשבוע יום לימודים. 

הקורס מתקיים בבית יציב, ב"ש.

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.