כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
בודק פנים מפעלי לאביזרי הרמה 20/02/2018 :
מקומות אחרונים

הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 04/2018 :


יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 02/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות :


מכין תכנית לניהול הבטיחות :


השתלמות ענפית בכימיה 03/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 21/03/2018 :


מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
ניהול קונפליקטים וגישור בארגון

אם עליך לחיות או לעבוד עם אדם אחר, תאלץ מטבע הדברים להתעסק בפתרון קונפליקטים. הקונפליקט עולה כתוצאה מנקודות מבט שונות. מאחר ואין שני אנשים הרואים את העולם מאותה נקודת מבט בדיוק, חילוקי דעות ואי-הסכמה הם נורמאליים בהחלט. כאשר קיים קונפליקט, ישנה אי הסכמה חזקה בין שניים או יותר אנשים בנוגע לאינטרס, עמדה, ערך או תפיסה שונים, החשובים במיוחד לאחד הצדדים או יותר.
קונפליקט שאינו מנוהל כהלכה, מוביל להתנהגות אלימה, אי-ציות, מרדנות והסלמה שיטתית העלולים להסתיים בסכסוך חריף וכואב.
בלימודי הגישור, ההדגשה היא על ניהול הקונפליקט- רכישת גישה, כלים ומיומנויות אפקטיביים, בכדי להיות 'מנהל קונפליקטים מיומן'.

נושאי הלימוד:
 הבנת מקורות ויסודות הקונפליקט.
 הגדרות, הנחות יסוד וסגנונות התמודדות.
 מצבי ניהול קונפליקטים.
 התפתחות הגישור בארץ ובעולם.
 מודלים של גישור.
 המגשר: תפקידים, מיומנויות, אתיקה מקצועית.
 תהליך הגישור: שלבים, סוגיות ודילמות.
 דרכי התערבות במו"מ ועקרונותיו.
 אתיקה מקצועית בתהליך הגישור.

סדנת גישור בסיסית בת 8 שעות.
הקורס הבסיסי בגישור יהיה בהיקף של כ-60 שעות.
קורס מתקדם (להסמכה) יהיה בהיקף של 120-150 שעות.
תכנית הקורסים כוללת התנסות מעשית בגישור עם טלויזיה במעגל סגור.

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.