כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...לעובדים באינטל,טבע וכי"ל

הפורום הישראלי לבטיחות
 
הדרכות רענון בבטיחות לעובדי קבלן
 
מוגש ע"י: 
הועדה לניהול קבלנים, הפורום הישראלי לבטיחות-        נובמבר 2008

למעבר לאתר הפורום הישראלי לבטיחות- סילבוסים מפורטים לחץ כאן 
1.   רקע
כשלב ב' במסגרת פרויקט ניהול הדרכות בטיחות קבלנים נדרש ביצוע של הדרכות רענון לקבלנים ועובדיהם לאחר פרק זמן של שנה ממועד ההדרכה הראשונה.
חברי הועדה לניהול הדרכות קבלנים גיבשו קונספט לגבי הדרכות הרענון באשר למבנה ההדרכה, לתכנים ומשך ההדרכה לפרופילים השונים.
2.  עקרונות מנחים:
א. הרענונים יהיו קצרים משמעותית מההדרכות המלאות אותן נדרש כל קבלן לעבור טרם כניסתו לאתרי העבודה.
ב. כל הרענונים יהיו בנויים משלושה מרכיבים עיקריים:
         1. משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטיים לפרופיל
         2. הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטיים לפרופיל
         3. התנהגות בחירום

3.   משך ההדרכות
משך ההדרכות יהיה לפי העקרון הבא:
- רענון של פרופילי הדרכה תלת-יומיים יהיה:
1 יום
כולל: מנהל/מפקח, מנהל/מפקח במפעלים כימיים, עבודות בניה ועבודות הנדסיות, עובד אחזקה ותפעול

- רענון של פרופילי הדרכה חד-יומיים יהיה: חצי יום
כולל: אבטחה ושמירה, משק, מחסן הובלה וסבלות, מטבח, מעבדה, ניקיון

- רענון לעובדי משרד יהיה: 1 שע'
 
4. תכני ההדרכות לפי פרופיל:
Ø       מנהל/מפקח-1 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
o        דגשים נוספים: אחריות משפטית, הנפה ציוד ואביזרי הרמה, חלל מוקף, עבודה בגובה, חשמל, ציוד מגן אישי
Ø       מנהל/מפקח במפעלים כימיים- 1 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
o        דגשים נוספים: אחריות משפטית, הנפה ציוד ואביזרי הרמה, חלל מוקף, עבודה בגובה, חשמל, ציוד מגן אישי, חומ"ס
Ø       עבודות בניה ועבודות הנדסיות- 1 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
o        דגשים נוספים: הנפה ציוד ואביזרי הרמה, חלל מוקף, עבודה בגובה , עבודה חמה, חשמל, ציוד מגן אישי
Ø       עובד אחזקה ותפעול- 1 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
o        דגשים נוספים: הנפה ציוד ואביזרי הרמה, חלל מוקף, עבודה בגובה , עבודה חמה, חשמל, ציוד מגן אישי
Ø       אבטחה ושמירה- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד משק- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד מחסן, הובלה וסבלות (אריזה)- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד מטבח- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד מעבדה- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד נקיון- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד משרד- 1 שעה
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.