כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
אחראי היתר רעלים 24/10/2018 (3 ימי כשירות) :
הזדרזו להרשם לקורס

קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 24/10/2018 :
מקומות אחרונים הזדרזו להרשם!!!!

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
לעובדים באינטל,טבע וכי"ל

הפורום הישראלי לבטיחות
 
הדרכות רענון בבטיחות לעובדי קבלן
 
מוגש ע"י: 
הועדה לניהול קבלנים, הפורום הישראלי לבטיחות-        נובמבר 2008

למעבר לאתר הפורום הישראלי לבטיחות- סילבוסים מפורטים לחץ כאן 
1.   רקע
כשלב ב' במסגרת פרויקט ניהול הדרכות בטיחות קבלנים נדרש ביצוע של הדרכות רענון לקבלנים ועובדיהם לאחר פרק זמן של שנה ממועד ההדרכה הראשונה.
חברי הועדה לניהול הדרכות קבלנים גיבשו קונספט לגבי הדרכות הרענון באשר למבנה ההדרכה, לתכנים ומשך ההדרכה לפרופילים השונים.
2.  עקרונות מנחים:
א. הרענונים יהיו קצרים משמעותית מההדרכות המלאות אותן נדרש כל קבלן לעבור טרם כניסתו לאתרי העבודה.
ב. כל הרענונים יהיו בנויים משלושה מרכיבים עיקריים:
         1. משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטיים לפרופיל
         2. הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטיים לפרופיל
         3. התנהגות בחירום

3.   משך ההדרכות
משך ההדרכות יהיה לפי העקרון הבא:
- רענון של פרופילי הדרכה תלת-יומיים יהיה:
1 יום
כולל: מנהל/מפקח, מנהל/מפקח במפעלים כימיים, עבודות בניה ועבודות הנדסיות, עובד אחזקה ותפעול

- רענון של פרופילי הדרכה חד-יומיים יהיה: חצי יום
כולל: אבטחה ושמירה, משק, מחסן הובלה וסבלות, מטבח, מעבדה, ניקיון

- רענון לעובדי משרד יהיה: 1 שע'
 
4. תכני ההדרכות לפי פרופיל:
Ø       מנהל/מפקח-1 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
o        דגשים נוספים: אחריות משפטית, הנפה ציוד ואביזרי הרמה, חלל מוקף, עבודה בגובה, חשמל, ציוד מגן אישי
Ø       מנהל/מפקח במפעלים כימיים- 1 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
o        דגשים נוספים: אחריות משפטית, הנפה ציוד ואביזרי הרמה, חלל מוקף, עבודה בגובה, חשמל, ציוד מגן אישי, חומ"ס
Ø       עבודות בניה ועבודות הנדסיות- 1 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
o        דגשים נוספים: הנפה ציוד ואביזרי הרמה, חלל מוקף, עבודה בגובה , עבודה חמה, חשמל, ציוד מגן אישי
Ø       עובד אחזקה ותפעול- 1 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
o        דגשים נוספים: הנפה ציוד ואביזרי הרמה, חלל מוקף, עבודה בגובה , עבודה חמה, חשמל, ציוד מגן אישי
Ø       אבטחה ושמירה- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד משק- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד מחסן, הובלה וסבלות (אריזה)- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד מטבח- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד מעבדה- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד נקיון- 1/2 יום
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        הפקת לקחים מתאונות ואירועים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום
Ø       עובד משרד- 1 שעה
o        משימת זיהוי והערכת סיכונים רלוונטים לפרופיל
o        התנהגות בחירום

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.