כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...מבקר שנתי מוסמך למטפים מיטלטלים

'באר הדרכות' מוסמכת מטעם נציבות הכבאות וההצלה להסמיך מבקר מטפים שנתי למטפים מיטלטלים. 
המבקר אשר יוסמך על ידנו, יהיה רשאי לבצע בדיקה שנתית על פי תקן ישראלי 129 חלק 1 שהינו תקן רשמי ומחייב. 

הפרטים הנבדקים על ידי המבקר השנתי או מפקח מניעת הדליקות מפורטים בסעיף 5.4 לתקן כמו: מיקום המטפה, גישה, המצאות הוראות שימוש, נצרת המטפה במקומה וכו'
במידה ובמסגרת הבקרה השוטפת על ידי המבקר השנתי יתגלו ליקויים הפוגעים בתפקוד המטפה, תעשה תחזוקה על ידי תחזוקאי מטפים מאושר, דהיינו תיקונים
, החלפת חלקים, מילוי חוזר וכדומה, כמפורט בסעיפים 8 ו 9- , שמטרתן להבטיח שהמטפה יפעל באופןבטיחותי ויעיל

 בלעדי!
במסגרת קורס ממונה בטיחות אש במכללת באר הדרכות יוסמך כל תלמיד גם למבקר שנתי למטפים מיטלטלים, בנוסף להכרה בימי כשירות לממונים על הבטיחות.


כמו כן ניתן להסמיך עובדים במקום העבודה למבקר מטפים שנתי על מנת לדאוג לתקינות שוטפת של המטפים בבקרה שגרתית ולחסוך בעלויות בחינת בודקים חיצוניים.

מבקר שנתי -אדם שהוכשר לבצע בקרה שוטפת שנתית וקיבל הרשאה לכך מטעם נציבות כבאות והצלה.

ע
התקן - ת"י  129חלק 1 מטפים מטלטלים: תחזוקהסעיף 5.3:  אחת לשנה לפחות, תיעשה בקרה שוטפת על ידי מבקר שנתי או על ידי מפקח למניעת דליקות מטעם רשות
הכבאות וזאת בנוסף לבקרה השוטפת (אחת לחודש או יותר) אשר נדרש להם הבעלים או המחזיק במקום.


מקום הלימודים: בית יציב באר שבע
משך הלימודים:16 שעות
(במסגרת קורס ממונה על בטיחות אש השעות כלולות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.