כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
מבקר שנתי מוסמך למטפים מיטלטלים

'באר הדרכות' מוסמכת מטעם נציבות הכבאות וההצלה להסמיך מבקר מטפים שנתי למטפים מיטלטלים. 
המבקר אשר יוסמך על ידנו, יהיה רשאי לבצע בדיקה שנתית על פי תקן ישראלי 129 חלק 1 שהינו תקן רשמי ומחייב. 

הפרטים הנבדקים על ידי המבקר השנתי או מפקח מניעת הדליקות מפורטים בסעיף 5.4 לתקן כמו: מיקום המטפה, גישה, המצאות הוראות שימוש, נצרת המטפה במקומה וכו'
במידה ובמסגרת הבקרה השוטפת על ידי המבקר השנתי יתגלו ליקויים הפוגעים בתפקוד המטפה, תעשה תחזוקה על ידי תחזוקאי מטפים מאושר, דהיינו תיקונים
, החלפת חלקים, מילוי חוזר וכדומה, כמפורט בסעיפים 8 ו 9- , שמטרתן להבטיח שהמטפה יפעל באופןבטיחותי ויעיל

 בלעדי!
במסגרת קורס ממונה בטיחות אש במכללת באר הדרכות יוסמך כל תלמיד גם למבקר שנתי למטפים מיטלטלים, בנוסף להכרה בימי כשירות לממונים על הבטיחות.


כמו כן ניתן להסמיך עובדים במקום העבודה למבקר מטפים שנתי על מנת לדאוג לתקינות שוטפת של המטפים בבקרה שגרתית ולחסוך בעלויות בחינת בודקים חיצוניים.

מבקר שנתי -אדם שהוכשר לבצע בקרה שוטפת שנתית וקיבל הרשאה לכך מטעם נציבות כבאות והצלה.

ע
התקן - ת"י  129חלק 1 מטפים מטלטלים: תחזוקהסעיף 5.3:  אחת לשנה לפחות, תיעשה בקרה שוטפת על ידי מבקר שנתי או על ידי מפקח למניעת דליקות מטעם רשות
הכבאות וזאת בנוסף לבקרה השוטפת (אחת לחודש או יותר) אשר נדרש להם הבעלים או המחזיק במקום.


מקום הלימודים: בית יציב באר שבע
משך הלימודים:16 שעות
(במסגרת קורס ממונה על בטיחות אש השעות כלולות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.