כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
חוקר תאונות ואירועים

בקורס מקיף וממצה זה, נלמד תהליך החקירה של אירועים ותאונות, יחד עם לימוד הזירה, תוך איסוף הנתונים והראיות בתקריות שונות ושימוש במודלים לניתוח והסקת מסקנות למניעת תאונות חוזרות.
נעסוק בנושאים בין אישיים כמו תשאול ותחקור העדים, ניתוח והבנה של שפת הגוף, הליך גביית העדויות, זכויות הנחקר. 
נכיר את הסמכויות השונות של חוקרים ממשלתיים בתחומים שונים. הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח סיכום והמלצות לשיפור.
הקורס, מקיף וממצה בהיבט מקצועי רחב את תחום החקירות, מקנה למשתתפים ידע מפורט ומקצועי וכלים מעשיים להתמודד בהצלחה  עם אתגרי תחקור ובדיקת אירועים ותאונות בשטח.  
 
הקורס מיועד: לממוני בטיחות, קציני בטחון, מנהלי מפעלים, מנהלים ועובדים אחראים העוסקים בחקירת וניתוח תאונות ואירועים במקום עבודתם.
נושאי הלימוד:
מושגי יסוד בחקירת תאונות ואירועים -  מושגים, מודלים, היבטים משפטיים.
סיווג ומיון אירועים ומאפיינים
חקירת תאונות היבט חוקתי, חקירה משטרתית, חקירת תאונות היבט ביטוח לאומי, חקירת תאונות היבט חברות הביטוח, חקירה משולבת מרובת גורמים. סמכויות חוקרים בתחומים שונים.
מתודולוגיות ושיטות חקירה אפקטיביות
מתודולוגיות לניתוח אירועים וגורמי כשל
גורמי האחריות לתאונה-  התחומים והחפיפה ביניהם, עקרונות יסוד.
אתר תאונה- תיעוד, פעולות ראשוניות, בטיחות באתר, מיפוי, איסוף ראיות.
התשאול- עקרונות, שיטות  עם תרגול. תשאול- ההיבט הפסיכולוגי. כשלים פסיכולוגיים- קיבעון תפיסתי והטיות ייחוס. שפת הגוף- אמת או שקר?
זכויות הנחקר בחקירה.
ארגון נכון וניתוח חומרי החקירה.
תהליכי הסקת מסקנות.
חקירת תאונות- כתיבה טכנית. כתיבת דו"ח-  עקרונות, הגדרות, ניהול צוות, סעיפי הדו"ח, הטיפול בהמלצות.
תרגיל מסכם-  תחקור ותשאול, כתיבת דו"ח, הצגת הדו"חות + משוב.
ניהול תהליכי מניעה בעקבות תחקירי אירועים

משך הקורס:  8 ימי לימוד
הלימודים יתקיימו: בית יציב, ב"ש.
לעומדים בהצלחה בחובות הקורס, תוענק תעודת חוקר אירועים ותאונות מטעם מכללת "באר-הדרכות"
(הכרה לימי כשירות לממונים על הבטיחות) 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.