כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 16/05/2018 :


הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 29/04/2018 :
מקצוע מבוקש אם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 06/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות 07/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 05/2018 :


השתלמות ענפית בכימיה 05/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 05/2018 :
מקומות אחרונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
הניתן להנהיג בבטיחות?

בשבוע החולף, הכריז ראש הממשלה: "תפקיד הממשלה להגדיר את המדיניות תפקיד הצבא לבצע".  ניתן לומר, כי למעשה, ב"הנפת דגל" אחת, מערכת שלמה יוצאת לדרך, כשכל אחד יודע בדיוק מה עליו לבצע. אבחנה חותכת שכזו, קיימת כידוע, בניהול הצבאי. מי קובע אסטרטגיה, איזה דרג מפתח את הטקטיקה ומי מבצע הלכה למעשה את תכניות הפעולה. בכל הקשור לבטיחות נראה, כי לרוב, שוררת עמימות בנוגע לאבחנות אלו. כיצד ממונה הבטיחות מנהיג למעשה את הבטיחות בארגון ואילו מן המטלות הוא מאציל לאחרים?
 
ניתן לשפר את רמת הבטיחות על ידי הידוק השליטה בגורמי הסיכון, לקבוע מדיניות, לספק לעובדים הדרכות בדבר הסיכונים, להטמיע נהלים וכללי בטיחות. לקבוע מערכי אכיפה וענישה על אי ציות, לוודא שאירועים ותקריות בטיחות נחקרים ביסודיות, כדי לאתר גורמי השפעה על התנהגות מסוכנת של העובדים או זיהוי גורמים מערכתיים המגבילים את תנאי העבודה או התנהגות העובדים, לאתר סיבתיות מרובה לתאונות מבין הגורמים הרבים המרכיבים את התהליכים במקום העבודה, לקיים ישיבות ודיוני ועדות בטיחות, להוסיף נאמני בטיחות ומשגיחים בכל פינה ועוד...
 
אך האם כל אלה, זו מנהיגות? הניתן בכלל להנהיג ארגון לביצועי בטיחות משופרים? מה יכול ממונה בטיחות של חברה או מנהל לעשות על מנת להשפיע על ההסתברות שעובד קו ראשון ייפגע או שלא ייפגע, בעת ביצוע עבודתו?
זה אמנם לא פשוט כמו לתת למישהו הנחיה להיזהר, אך זה בודאי לא מסובך כמו להשתלט לבדך על כל תחום הבטיחות בארגון. ישנן בודאי, דעות לכאן ולכאן בנוגע למה מרכיב מנהיגות בטיחות. אך יש גם קוים מנחים ברורים ומוכחים בניסיון אשר הצטבר לאורך השנים. הנה ארבע הצעות לשיפור האפקטיביות של מנהיגות הבטיחות שלך:
 
1.      אסטרטגיה מול טקטיקה-  על מנהיגים להיות מפתחי אסטרטגיה. הם צריכים לפתח את תוכנית הקרב להביס תאונות. זכור, להיכשל פחות זו אינה אסטרטגיה בטיחות. אסטרטגיה היא המתודולוגיה באמצעותה אתה משיג מטרה. זה לא רק את המטרה וזו לא תוכנית טקטית לנצח בכל קרב. המטרות הנפוצות ביותר שאני שומע הם יעדים מספריים להפחתת שיעורי התאונות. זוהי גרסה מתמטית של "להיכשל פחות". האסטרטגיה צריכה למקד את מאמצי הבטיחות על סיכונים מסוימים או אמצעי זהירות היכולים להשפיע על אחוז ניכר של תאונות. לאחר שהאסטרטגיה מפותחת, חשוב לתת לאחרים בארגון לעזור לפתח את הטקטיקה, כדי להשיג את זה. דמינג אמר, "אנשים תומכים במה שהם מסייעים ליצור". אם המנהיגים מפתחים את הטקטיקה, כמו גם את האסטרטגיה, הם אינם מצליחים לקבל תמיכה ומחויבות מהאנשים השולטים בהצלחת 'תוכנית הקרב' שלהם. על המנהיגים לומר: "בואו נתמקד בנושאים אלה" והאחרים צריכים להחליט, איך לפתח את המיקוד ואיך לכוון את פעולות הצוותים או היחידות העסקיות שלהם. מנהיגות אפקטיבית אינה מיקרו-ניהול. וללכת בעקבות אסטרטגיה שפותחה על ידי מנהל הבטיחות, אינה מנהיגות.
 
2.      רמת הציפיות - ביסוס המיקוד בלבד, לעיתים רחוקות ישיג את המטרה. רמות הציפייה נקבעות על ידי עקביות ומעקב. אם הציפיות הן, כי תושג שלמות מיידית, אנשים יידחו את המטרה, כלא מציאותית. אם הציפיות מוגדרות נמוך מדי, לאנשים לא תהיה מוטיבציה לפעול. עם זאת, לעתים קרובות יותר, מוגדרת רמת ציפייה בצורה ריאליסטית אך זו אינה נשמרת. אם המנהיגים לא 'מתיישבים' על המסר ולא מתחזקים אותו על ידי תזכורות וחיזוקים נראים לעין, הציפיות נוטות לדעוך ולהיעלם.
ברגע שהאסטרטגיה מוגדרת, מנהיג טוב יבקש דוחות התקדמות תקופתיים. כאשר נעשתה התקדמות טובה, על המאמצים לזכות לחיזוק חיובי. כאשר ההתקדמות בלתי מספקת או לא נעשתה, חייבים להגדיר מחדש את רמת הציפייה. כולם חייבים להיות משוכנעים, כי ציפייה זו אינה הולכת משם.
 
3.      אכפתיות ניכרת- מפקד צבאי טוב הוא זה שמנצח במלחמה. הוא זוכה על ידי העצמת קציניו וחייליו לנצח בקרבות. מנהיגים אפקטיביים נתפסים כמאוד אכפתיים ובעלי הערכה לתרומתם של האנשים המעורבים בהצלחה. מנהיגים צריכים ליצור אווירה של עבודת צוות מנצח. אנשים גאים לתרום לעבר ניצחון ורוצים להיות חלק מצוות מנצח.
מנהיג בטיחות יעיל מראה מנהיגות באופן גלוי מאוד. העובדים לא רואים האם למנהיג באמת אכפת והוא אינו יכול לדעת את מחשבותיהם. תוכניות וסדרי עדיפויות חייבים להיות גלויים. תקשורת קבועה ויעילה היא תכונה של מנהיגות כזאת. מטרתה של תקשורת אינה רק העברת מידע, אלא הגיוס של כל אדם להצטרף למאבק. מנהיגים טובים לא רק משכנעים, הם ממירים (כמו "מחזירי בתשובה"). זה לא יכול להתגשם עם תקשורת בלתי תכופה ומרוחקת מהקהל. מנהיגים בטיחות בנראות ומהשטח ולא סתם מהמשרד.
 
4.      דוגמה אישית - העיקרון של מנהיגות בשילוב עם תקשורת יעילה מדגיש החשיבות של דוגמא אישית. נאומים גדולים רבים, נותרו פתוחים וחסרי תוכן, כאשר הדובר לא התנהג את מה שהטיף לו. בטיחות חייבת להיות מונהגת על ידי 'מתנהגי בטיחות'. כאשר המנהיגים אינם מהווים דוגמה אישית לשלומם, הם מרוקנים את המסרים מתוכן ופוגמים באמינותם. תקשורת קורית ברמות שונות: בחירת המילים, הטון, שפת הגוף. דוגמה לכך היא אולי, המרכיב החזק ביותר של שפת הגוף. כאשר המילים שלך אינן מתאימות  להדגמה שלך, המסר הוא סתירה...
העובדים מבינים, כי למנהיגים אין בהכרח את אותם אתגרי הבטיחות שיש להם. הם אינם מצופים לקחת אותם אמצעי זהירות במשרד שלהם, שהעובדים לוקחים לעבודתם. עם זאת, כאשר הם מבקרים בשטח העבודה ואינם לובשים את אותם אמצעי המגן הנדרשים ממבקרים, הם שולחים את המסר שהם לא רציניים. מנהיגים לא צריכים להיות מושלמים, אבל הם חייבים להקפיד להוכיח, כי אכפת להם.
 
מנהיגות בטיחות היא תפישה בלתי מובנת לעיתים קרובות. מנהיגים רבים אשר באמת רוצים להשפיע על הבטיחות  מובסים על ידי 'תוכניות הקרב' שלהם עצמם, או בשל היעדרן. הצלחה במנהיגות אינה נמדדת על ידי עוצמת המאמץ שאתה משקיע אלא, על ידי היעילות של האסטרטגיה שלך. הקפד ליישם את ארבעת הקווים המנחים הללו ותזכה לראות שינוי משמעותי אשר יניב פירות בביצועי הבטיחות ואף בתחומים נוספים.
הגישה ההתנהגותית אינה תרופת פלא כל יכולה. העבודה וההשקעה הנדרשות רבות. אך בצד אלה ניתן להשיג וליהנות מפירות ההשקעה, הניכרים לא רק בבטיחות אלא גם באיכות , יעילות ומכאן גם רווחיות. גישה זו מגלמת ערכי יזמות, חדשנות ומצוינות, עם כבוד לזולת ואחריות חברתית, לסביבה בריאה יותר.
התקשרו אלינו ונשמח להביא אתכם להצלחה!

שלכם בידידות,
                                                                        יגאל יחזקאלי

 
 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.