כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
בודק פנים מפעלי לאביזרי הרמה 20/02/2018 :
מקומות אחרונים

הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 04/2018 :


יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 02/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות :


מכין תכנית לניהול הבטיחות :


השתלמות ענפית בכימיה 03/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 21/03/2018 :


מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
השתלמות ענפית – ענף הכימיה.

מטרת הקורס: על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, ממונה בטיחות , העובד באחד מענפי התעסוקה שמנויים  בנספח לתקנות, חייב לעבור השתלמות  ענפית ובכלל זה בענף הכימיה.
הקורס מיועד: לבוגרי קורס בטיחות – ענף הכימיה. לפני קבלה לקורס חייב כל מועמד להיות בעל ידע מוקדם בכימיה בסיסית (כימיה אורגנית ואנאורגנית). 
נושאי הלימוד:

v      תכונות ופרטרים פיזיקליים וכימיים
 
v      ריאקציות כימיות- עקרונות היסוד
v      סיווג חומרים לפי הרכב החומר , לפי הסיכון
v      תרכובות אורגניות-סווג
v      ריאקציות אופיניות בכימיה אורגנית
v      חוק חומרים מסוכנים
v      תקנות רישוי עסקים
v      ניטור  סביבתי וביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים
v      גיהות תעסוקתית ובריאות העובד
v      תהליכים ספציפיים וניתוח סיכונים
v      כשלים
v      תאונות ואירועים
v      פליטת מזהמים
v      בטיחות במעבדות כימיות
v      שיטות לניתוח סיכונים
v      אמצעי בטיחות הנדסיים
v      אמצעי מיגון הנדסיים ומיגון פיזי
v      ציוד מגן אישי
v      תוכנית בטיחות, כליונות בטיחות MSDS
v      הערכות לאירוע חרום

הלימודים באישור ופיקוח משרד הכלכלה
בהתאם לנוהל 
משרד הכלכלה המחייב, יש להמציא תעודות מקוריות בלבד על השכלה ואישורים על ותק ונסיון מקצועי רלוונטי                    

משך הקורס : 98 שעות(12 מפגשים)
הלימודים יתקיימו: בבית יציב

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.