כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...השתלמות ענפית – ענף הכימיה.

מטרת הקורס: על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, ממונה בטיחות , העובד באחד מענפי התעסוקה שמנויים  בנספח לתקנות, חייב לעבור השתלמות  ענפית ובכלל זה בענף הכימיה.
הקורס מיועד: לבוגרי קורס בטיחות – ענף הכימיה. לפני קבלה לקורס חייב כל מועמד להיות בעל ידע מוקדם בכימיה בסיסית (כימיה אורגנית ואנאורגנית). 
נושאי הלימוד:

v      תכונות ופרטרים פיזיקליים וכימיים
 
v      ריאקציות כימיות- עקרונות היסוד
v      סיווג חומרים לפי הרכב החומר , לפי הסיכון
v      תרכובות אורגניות-סווג
v      ריאקציות אופיניות בכימיה אורגנית
v      חוק חומרים מסוכנים
v      תקנות רישוי עסקים
v      ניטור  סביבתי וביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים
v      גיהות תעסוקתית ובריאות העובד
v      תהליכים ספציפיים וניתוח סיכונים
v      כשלים
v      תאונות ואירועים
v      פליטת מזהמים
v      בטיחות במעבדות כימיות
v      שיטות לניתוח סיכונים
v      אמצעי בטיחות הנדסיים
v      אמצעי מיגון הנדסיים ומיגון פיזי
v      ציוד מגן אישי
v      תוכנית בטיחות, כליונות בטיחות MSDS
v      הערכות לאירוע חרום

הלימודים באישור ופיקוח משרד הכלכלה
בהתאם לנוהל 
משרד הכלכלה המחייב, יש להמציא תעודות מקוריות בלבד על השכלה ואישורים על ותק ונסיון מקצועי רלוונטי                    

משך הקורס : 98 שעות(12 מפגשים)
הלימודים יתקיימו: בבית יציב

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.