כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 16/05/2018 :


הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 29/04/2018 :
מקצוע מבוקש אם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 06/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות 07/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 05/2018 :


השתלמות ענפית בכימיה 05/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 05/2018 :
מקומות אחרונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
חור שחור בבטיחות

ההנהלה פונה ומבקשת בכנות מכל העובדים להעלות הצעות כיצד לשפר את הבטיחות בסביבת העבודה ואף מוקמת מערכת לקליטת ההצעות ומעקב אחר ביצוע. העובדים, מתוך אמון ותחושת אחריות, נענים בחיוב ומתחילים להציף הצעות שיפור בתנאי הבטיחות. מתקבלים דיווחים על מפגעים, שיפור תנאי עבודה, כיצד ניתן לעבוד נכון ובטוח יותר, ציוד מגן חסר, תשתיות רעועות או דורשות טיפול, כלים הדורשים תיקון או החלפה ועוד. ימים, שבועות, חודשים חולפים ללא מענה. אין שיפור ניכר לעין בשטח ואין כל מידע או עדכון מצב. אותם עובדים, העוקבים אחר הצעותיהם ומה שנעשה איתן, גילו זה עתה, בתסכולם הרב, חור שחור בבטיחות. לרוע המזל, עובדים אלה אינם לבד. בכל ארגון וסביבת עבודה, יש לא מעט חורים שחורים. אם לא נבחין ונכיר בתופעה, לא נוכל לטפל בה. ככל שנרצה להאמין שאנחנו טובים במה שאנו עושים, עלינו להכיר בכך, שגם לו היינו מושלמים בעשייה שלנו, אנו לא המשתנה היחיד במשוואת המצוינות. חור שחור, בהגדרה, הינו אזור בחלל, שאינו מקרין דבר והוא סופח לתוכו הכול, כולל אור, (לכן הוא נקרא שחור). דבר אינו יוצא או בורח ממנו. תופעת החור השחור בבטיחות, מתארת:
  1. מצב בו מידע על צרכים לשיפור בטיחות מוזנים פנימה ואשר בעיני היוזם לא ניכרות תוצאות הולמות.
  2. מצב מורכב, בשל הקושי לזהותו ו/או האתגר הכרוך במניעתו.
 
הנה שלושה חורים שחורים שכיחים בבטיחות:
 
הצעות ייעול ושיפור- רבות ממערכות ההצעות מסתיימות בהסתערות המונית של רעיונות והצעות עד כי קשה אפילו להגיב בתודה פשוטה למציעים. עם זאת, חשוב וחיוני לעודד את היוזמים להמשיך ולהביע את מחשבותיהם ורעיונותיהם. כתוצאה מכך, רבים מחליטים שההצעות הטובות שיועלו למערכת, יזכו לתיגמול כלשהו ואז נוצרת חבורה קטנה של זוכים ומולם, רוב של מפסידים, אשר לא זכו לכל הכרה. שקול להגיב, לפחות בהבעת תודה אישית לכל מציע, סמוך ככל האפשר לקריאתה, ללא קשר למידת הישימות או האפקטיביות שלה. למשל: ביום...הגשת הצעה בנושא...הצעתך עוזרת לנו לתכנן, לפתח ולשפר את תנאי הבטיחות שלך ושל חבריך. המשך כך, תודה לך. עלינו לעודד בכל מחיר את החשיבה היצירתית של העובדים ולחזק אותם, להמשיך ולהציע רעיונות ומחשבות בדבר שיפורים שונים. ייתכן ומה שאינו ישים כרגע למשל, מסיבות של עלות גבוהה, יהיה אפשרי בזמן אחר.
 
הזמנות עבודה לשיפורי בטיחות- בדומה להצעות שיפור, קשה להגיב ליוזמים. אך אם חשוב לנו שאנשים ימשיכו לדווח ולהציף דרישות לתיקונים ושיפורים בטיחותיים, אל לנו לסמוך על מוטיבציה הפנימית לבדה. במקום זאת עלינו לוודא שבשטח, ניכרת לעיני האנשים, תוצאה פיזית של שיפור על בסיס תקופתי תדיר המלווה בפרסום מתאים. ניתן לפרסם בחדר האוכל, על לוחות המודעות את המשימה והסטטוס שלה לקראת גמר ביצוע, לאתר את העובד היוזם ולהודיע לו דרך הממונים, על התקדמות הצעתו. עצם התיקון או השיפור, אינו מדבר, מספיק טוב, בעד עצמו. הסביבה הפיזית הופכת במהרה לחלק מובן מאיליו מהנוף, השיפור נשכח וההזדמנות להשתמש בו כגורם מניע להצעות נוספות, אובדת.
 
דיווח על אירועי עזרה ראשונה/כמעט ונפגע- מדהים לגלות מחדש כמעט בכל מקום שאירועים רבים אינם מדווחים גם בארגונים בהם קיימת תרבות בטיחות מפותחת. הסיבה השכיחה היא שעובדים לא מאמינים שמשהו חיובי נעשה עם המידע הזה. לכל היותר, זה משמש לסימון העובדים המועדים לתאונות ולאכיפה משמעתית נוקשה יותר כנגדם. אם התוצאה היא "לא קרה  דבר, הכל בסדר" למה לדווח?  ברור לנו שהמרחק בין כמעט תאונה לתאונה הוא שברירי שניות, מרחק, או מזל וכאשר הנסיבות והמידע לא נאסף ומועבר מוחמצת הזדמנות שיפור עצומה. המידע שנאסף מעובד, למגמות, תמונות, לקחים ומשמעויות צריך להיות מופץ לכל העובדים על בסיס שגרתי, באופן בו הארגון מראה, שהוא דואג למניעת פציעות ולבטיחותם של העובדים על בסיס פרואקטיבי רציף. שים לב שלא להטיל אשמה בכל צורה, ישירה או עקיפה על מי מן העובדים! מטרתך למקד את תשומת הלב, למה יכול כל עובד לעשות בעתיד, אם יקלע למצב דומה ולא למה שכבר קרה.  

איש אינו יוצר את החורים השחורים בכוונת תחילה. הטיית הייחוס הבסיסית, בפסיכולוגיה החברתית קובעת, שאנו נוטים לשפוט אחרים על סמך התנהגותם ותכונותיהם ואת עצמנו על סמך הכוונות שלנו ותנאי המצב. כאשר מבקשים מידע והצעות שיפור, הכוונות הן טובות ביסודן ולרוב כנות. לפיכך יצירת החורים השחורים אינה מכוונת. זה קורה בשל התקשורת הלא אפקטיבית, הן בקשר להבהרה נכונה של הכוונות שמאחרי הבקשה והן במעקב ושמירת הקשר עם היוזמים והמציעים. ברוב מקומות העבודה, קיימת נטייה מובנית בתקשורת, לאי הבנות, סתירות ובלבול. למעשה נמצא, כי למעלה מ-75% של כל השגיאות הנעשות בעבודה, מקורן בתקשורת לא אפקטיבית. בתנאי תקשורת דלה, משגשגות תפישות שליליות, לא נכונות ולא רצויות בנוגע למערכות הבטיחות. אם אינך מנהל זאת נכון, התפישות הללו עלולות להתפשט לחרושת שמועות ובמהרה להפוך לאמונות מובנות בתרבות הארגונית, "ככה זה פה".
 
בארגונים רבים, הצעות העובדים, עוברות התייחסות ניהולית הולמת. אך למצער, רוב העובדים בארגון לא יודעים זאת. התקדמות ושיפורים ניכרים לעין, יכולים למוטט חורים שחורים של מערכות בטיחות. במחקר אורך, שנפרש על פני כמה שנים, התבקשו עובדים לתעד את פעילותם ביומן. ניתוח של החוקרים על 12,000 רישומי פעילות, עם דירוג יומי של רגשות ומוטיבציה, מראה שהתקדמות בעבודה ואפילו קטנה, מקושרת לרוב, עם רגשות חיוביים ומוטיבציה גבוהה יותר, מאשר בכל יום עבודה אחר. כלומר, מוטיבציה גבוהה והרגשה חיובית בעבודה היא תוצאה של תחושת הישג, עשייה פורייה והתקדמות. תוצאות שיפור הניכרות לעין, לא רק משפיעות על המוטיבציה, אלא מתברר, גם קריטיות בכדי למוטט את החורים השחורים בבטיחות. ידוע לנו, שההשפעה השלילית הגדולה ביותר על התנהגויות רצויות ונכונות בעבודה, שייכת ל"משביתים" (הורגי המוטיבציה). אם נסתכל היטב, נזהה שהחורים השחורים שיש לנו בבטיחות, הם בבירור, "משביתים". אם ברצונך לעורר מעורבות והשתתפות של עובדים וכבר קיימות אצלך מערכות, אותן רק צריך למנף, התחל בלמידה והבנה מדוע אין משתמשים בהן. זה יסייע לך לגלות את החור הראשון אצלך. אומרים שזיהוי הבעיה הוא חצי מהדרך לפתרון. זה, יש לך. עכשיו השאר תלוי בך. בהצלחה.
 
הגישה ההתנהגותית אינה תרופת פלא כל יכולה. העבודה וההשקעה הנדרשות רבות. אך בצד אלה ניתן להשיג וליהנות מפירות ההשקעה, הניכרים לא רק בבטיחות אלא גם באיכות , יעילות ומכאן גם רווחיות. גישה זו מגלמת ערכי יזמות, חדשנות ומצוינות, עם כבוד לזולת ואחריות חברתית, לסביבה בריאה יותר.
  
התקשרו אלינו ונשמח להביא אתכם להצלחה!

שלכם בידידות,
                                                                                          יגאל יחזקאלי
 
 
 
 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.