כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 16/05/2018 :


הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 29/04/2018 :
מקצוע מבוקש אם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 06/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות 07/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 05/2018 :


השתלמות ענפית בכימיה 05/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 05/2018 :
מקומות אחרונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
בטיחות חיובית או שלילית

הגישה השלילית לבטיחות, היא למעשה, הנפוצה ביותר. בטיחות מוגדרת כהיעדר תקרית או תאונה והדרך להימנע מתאונה, היא לבטל את החשיפה לסיכונים ו/או לא לקחת סיכונים. הדגש הוא, על מה הם הסיכונים בסביבת העבודה ומי לוקח אותם. המפגעים יוסרו מסביבת העבודה, במידת האפשר, והסיכונים שלא ניתן להסירם, יהיו בשליטה, במידה והם ניתנים לשליטה. כאשר עובדים נתפסים נוטלים סיכונים, יש לנקוט פעולות, כדי להפסיק את ההתנהגות המסוכנת. אפילו פעולות חיוביות, כגון הדרכות בטיחות ופגישות בטיחות נוטות להתמקד בהעלאת המודעות, למה לא לעשות. מדדי הבטיחות, הם שיעורי הכישלון, של תדירות וחומרת תאונות והצלחה, מוגדרת ככשל פחות חמור בתוצאתו, בתדירות נמוכה יותר.

הסרת מפגעים מסביבת העבודה, יעילה עד לנקודה מסוימת ואז נוטה לייצר "תפוקה שולית פוחתת". רוב הארגונים, כבר עסוקים בהסרת מפגעים ושליטה בסיכונים במקום העבודה, שנים רבות. תמיד יש יותר, אבל, בשלב מסוים, הארגונים צריכים לתעדף, להיכן הם מבזבזים את המשאבים שלהם, כדי לשפר את ביצועי הבטיחות שלהם עוד יותר. כשהם מגיעים לנקודה, שבה התיקון הבטיחותי הבא, יותר ויותר יקר ופחות מייצר בהדרגה שיפור, הם נוטים לפנות לכיוון המרכיבים האנושיים של הבטיחות, לעומת המרכיבים של תנאי הסביבה והתהליך. אנו יודעים, שאפילו סביבות עבודה ללא תאונה, אינן נטולות סיכונים ויש כבר התמקדות גוברת של מדעי ההתנהגות בתחום הבטיחות.

הכלים המוצעים על ידי מדעי ההתנהגות, להפסיק התנהגויות של לקיחת סיכון מוגבלים ובעייתיים. באופן תיאורטי, הדרך לעצור  התנהגות לא רצויה באופן קבוע, היא באמצעות השימוש בענישה. משמעות הדבר היא, ניסיון לשנות את ההשלכות של ההתנהגות מחיוביות לשליליות. התוצאות הטבעיות של התנהגות בסיכון הן ברוב המקרים חיוביות, דהיינו, חסכון בזמן, והשגת תוצאה מספקת, מבלי להיפגע(!). ענישה אפקטיבית להפסקת התנהגות, חייבת להיות בזמן הנכון, כואבת, משמעותית למקבל (שלילית), מתקנת ועקבית. משמעות הדבר היא, כי כל נטילת סיכון, חייבת להיות מזוהה באופן קבוע ומטופלת במועד, על פי הקריטריונים הנ"ל. אם האחראים על העבודה, אינם עסוקים בפעולות שיטור, באופן קבוע או שהארגון, אינו מפעיל שיטור מקביל, על כל עובד, רוב ההתנהגויות בסיכון לא יזוהו. גם אם הארגון משפר את כישורי השיטור שלו, הוא לא יהיה מסוגל, להתמודד עם מספר מקרי משמעת, ללא עיכובים והפרעות לפעילות השגרתית. כל דבר, שהופך את העונש לתוצאה לא ודאית למתנהג או יוצר עיכוב והשהייה בתגובה, מחליש את האפקטיביות שלו.

לענישה, גם תופעות לוואי שליליות אחרות. זה יכול לפגוע ביחסים בין מנהיגים ומונהגים. עובדים מזהים את תפקידם של המנהלים כהטלת האשמה ורדיפה לשם הגנה על עצמם(כסת"ח) ולא תיקון הבעיות ושיפור הביצועים. עונש יכול גם לשנות את ההתנהגות, בדרכים לא רצויות. כאשר עובד נענש, התוצאה הרצויה היא, לצמצם את תדירות הופעת אותה ההתנהגות עליה נענש, כאשר במקום זאת, העובד נוקט בצעדים, כדי לא להיתפס וממשיך שלא לציית. זה נקרא- התנהגות הימנעות. כאשר עובד, מוצא דרכים חלופיות, לעמידה בדרישות, אבל עדיין מראה התרסה וחוסר שיתוף פעולה, זה נקרא- ציות זדוני. השימוש בכוח, כדי לשנות התנהגות, טומן בחובו פוטנציאל ענק להשתבש. אפילו כאשר הוא מנוהל בזהירות, הוא מייצר תרבות של "עשה מה שנאמר לך" – מה שעשוי להשיג ציות, אבל רק לעתים רחוקות (במשימות רוטיניות, חד ממדיות, פשוטות, שאינן דורשות מחשבה), אם בכלל, עשוי להגיע למצוינות.

הגישה השנייה, הנמצאת פחות בשימוש , החיובית לבטיחות, כרוכה בהגדרה מה כן לעשות ושימוש בסט כלים שונים, כדי שזה יקרה . גם אם תגדיר את מטרת הבטיחות, כהיעדר תאונות, מה היא האסטרטגיה והמתודולוגיה, כדי שזה יקרה? אם אנו מגדירים את הבטיחות כנקיטת אמצעי זהירות ולא, כלא לקחת סיכונים, אנחנו מתחילים בבניית מודל מנטאלי חיובי. עריכת פירוט של כל הסיכונים שאתה רוצה להימנע מהם, לשם ביצוע עבודה לבטח ונקיטת כל הדרכים, לביטול או שליטה בחשיפה לסיכון. כל כלל, נוהל או הנחיה לבטיחות, ניתן להגדיר, במונחים של מה יש לעשות ולא מה אין לעשות. יתרון של ממש לכך, הוא לא רק תרגיל בשפה, אלא תחילתה של יצירת אסטרטגיה חדשה, שתאפשר לך להשתמש בכלים יעילים יותר, לשיפור הביצועים. לכל הגדרה חיובית שכזו, ניתן לקבוע מדדים, "כיצד אני יודע שפעולה זו קרתה?". מכאן לקבוע מדידות "כמה פעמים זה קרה?" ולהציב מטרות שיפור.
החלופה לשיטור היא אימון. תפקיד השוטרים לתפוס את האנשים שעושים משהו לא בסדר ולכפות עליהם תוצאה שלילית. מאמנים תופסים את האנשים עושים משהו נכון ומטילים עליהם תוצאה חיובית. בניגוד לשיטור, אימון בונה קשרים חזקים ופונקציונאליים, בין האנשים. שוטרים נתפסים כאויבים ומאמנים כבני ברית. יצירת תרבות חיובית הופכת קלה, על ידי הסרת האיבה וסיווג המעמדות של מענישים ומוענשים בארגון.

למדעי ההתנהגות, יש את הכלים להניע או להגדיל תדירות הופעת התנהגויות רצויות, שהם חזקים יותר ופחות בעייתיים, מאשר את הכלים, כדי לעצור את ההתנהגויות הלא רצויות. מעט מאוד עובדים, מתלוננים על קבלת יותר מדי הכרה או חיזוק חיובי, לביצועי הבטיחות שלהם. רק כאשר, אתה מגדיר באופן חיובי בטיחות, אתה יכול לשנות את הכלים, בהם אתה משתמש, כדי להשיג את המטרות שהצבת. כשאתה, מפסיק לנסות להימנע מהכישלון ומתחיל לחתור להשגת הצלחה, כל הלך הרוח של הארגון שלך, יכול להשתנות. אתה מתחיל לבנות על נקודות חוזק ולא פונה לחולשות. התקשורת מתמקדת בניצחונות ולא בהפסדים. עובדים מונעים על ידי התקדמות לקראת מטרות גלויות ומוכנים להשקיע יותר מאמץ מכוון, כדי להיות עוד יותר מצוין. הציות לכללים ולנהלים, מפנה את הדרך לנכונות לעשות מעל ומעבר.

כל מצב קיים הוא בסיס לשיפור. כאשר אתה מבין שאת העבר לא ניתן לשנות אולם ניתן לבצע שינוי עתידי אתה מניע את האנשים לחוויה חיובית של צמיחה והישג. זה לא עולה יותר כסף זה בוודאי מגדיל את התשואות בכל ההיבטים. דמה בנפשך שכל עובד בכל יום בסביבתו הקרובה, מבצע שיפור אחד ביום. מסלק מפגע, משפר מיגון, מציב סימון או שילוט, מתקן וכו'. גם אם בסוף שנה תשיג רק 50% שיפור... בהיעדר חזון של מציאות טובה יותר לא ייתכן שיפור. חשוב על המציאות האידיאלית בה אתה רוצה לראות את הבטיחות בארגון שלך. דמה אותה לפרטים והגשם בכל יום צעד אחד לקראתה. אנשים נוטים לדווח על בעיות או להתלונן. למד אותם לנסח בעיה כהצעה לפתרון, במגבלות עלות, זמן ואילוצים אחרים. תתפלא כמה יצירתיים ורעיונאים הם האנשים סביבך. עשרה בעלי מקצוע עם רעיונות שווים יותר ממהנדס מלומד אחד. רוב פריצות הדרך באות מחשיבה לא קונבנציונאלית מעבר לגבולות השכל הישר וההגיוני. כאשר מאמנים בעלי מקצוע מתחומים שונים, לעבוד יחדיו בחיפוש פתרונות, מתגלים תוצרים מפתיעים.

תאונות הן אויב, שניתן לתקוף אותו משני כיוונים שונים. אנחנו יכולים להתמקד בדברים שלא לעשות, כדי שלא להגדיל את הסיכונים או שאנחנו יכולים להתמקד בדברים שאנחנו יכולים לעשות, כדי לצמצם את הסיכונים. אם המטרה שלך, היא ציות לכללים לדרישות ונהלים, כללי הענישה האפקטיביים שפורטו כאן, עשויים להביא אותך לשם. אם המטרה שלך היא מצוינות, אתה צריך להגדיר באופן חיובי, איך זה נראה ולאמן את הארגון שלך בכיוון זה. 
 
הגישה ההתנהגותית אינה תרופת פלא כל יכולה. העבודה וההשקעה הנדרשות רבות. אך בצד אלה ניתן להשיג וליהנות מפירות ההשקעה, הניכרים לא רק בבטיחות אלא גם באיכות , יעילות ומכאן גם רווחיות. גישה זו מגלמת ערכי יזמות, חדשנות ומצוינות, עם כבוד לזולת ואחריות חברתית, לסביבה בריאה יותר.
 
התקשרו אלינו ונשמח להביא אתכם להצלחה!
                                                       
                                                     שלכם בידידות,
                                                                                     י?ג??א?ל יחזקאלי
 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.