כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 16/05/2018 :


הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 29/04/2018 :
מקצוע מבוקש אם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 06/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות 07/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 05/2018 :


השתלמות ענפית בכימיה 05/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 05/2018 :
מקומות אחרונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
סמני ניבוי בבטיחות

הבטיחות מטבעה, סובלת מהעדר מדידות מעוררות תובנות. בחיפוש אחר הגורם הנכון או המרכזי, מוצאים עצמם ארגונים רבים, מבולבלים בין פעילויות ומאמצים, לבין מדדים מנבאים או אף, משלים עצמם, שהתוצאות שהושגו, הן תוצר של מאמציהם ופעילותם (או העדרם). יחד עם הצורך להבין לעומק את הביצועים העסקיים, במיוחד בתחום הכספי, פותחו סמנים (מחוונים) מנבאים. עסקים הבינו, שמדידת רווח או הפסד, כמדידה תוצאתית, אינה יוצרת תמונה שלמה של החוסן הפיננסי, כמו גם אינה מאפשרת תחזית לבאות. בדומה לכך, בבטיחות, מדידה של פעילויות ותוצאות, אינה מייצגת נאמנה, היכן נמצא הארגון בביצועי בטיחות ותרבות, כמו גם וזה יותר חשוב, לאן הארגון, הולך מכאן הלאה.
 
גרוע מכך, הגישה הזו, יוצרת לרוב אשליה, המחזקת את האמונה ש"אנו משיגים תוצאות טובות וזה חייב להיות, תודות להשקעות ולמאמצים שלנו בתחום". מה אם התוצאות הן תוצר של התפלגות נורמאלית או של תגובה זמנית למיקוד תשומת הלב של הארגון בבטיחות (אפקט הות'ורן)? או שמא, היית בר מזל, במיוחד, השנה? ההיקשים שאנו יוצרים בין מצבי סיבה ומצבי תוצאה, עלולים להיות מטעים מאד.
אגב, המושג הפיננסי לסמנים מנבאים, מוגדר כ"מדדים, אשר לרוב משתנים, בטרם הכלכלה כמכלול, משתנה". בכך חשיבותם, כמנבאים קצרי מועד, בכלכלה. הבה נחשוב על בריאות כדוגמא. סמן מנבא שכזה, המוכר לכולנו, הוא לחץ דם. הוא יכול להיות מתחת לנורמה- לחץ דם נמוך, בטווח הנורמה, לחץ דם גבוה, יתר לחץ דם או גרוע מכך, עליך לפנות לעזרה דחופה. לחץ דם, נותן לנו תובנה חשובה על גורמי סיכון וייצוג פרואקטיבי, של היבט אחד בבריאותך כפרט, גם כאשר אתה מדווח שחש בטוב. לכן, נתייחס ללחץ הדם שלך, כאל מדד ביצוע. מה שאתה עשוי לעשות, בכדי להשפיע או לבדוק את לחץ הדם שלך, הוא מדד התהליך. העובדה שחווית או לא, התקף לב, שבץ מוחי, או כשל לבלב, כולם תוצאות אפשריות של לחץ דם גבוה, הם עדיין רק תוצאות ולכן הם סמנים מאוחרים. חשוב להיות במעקב ולבצע פעילות גופנית, תזונה נכונה, ובדיקת לחץ דם בזמנים קבועים. עם זאת, מדידה של תדירות בדיקות לחץ הדם, משך הפעילות הגופנית וצריכת הקלוריות, תספק לך מידע והבנה מאד מוגבלים על תמונת הבריאות שלך. לשם כך, תזדקק לבדיקות נוספות אחרות ואולי אף להתוויות נוספות לאורח החיים. אולם, אם תעקוב אחר שינויים בתזונה, מול שינויים בפעילות הגופנית, מול מדידות לחץ הדם שלך, תקבל הבנה עמוקה יותר, של הקשר בין כל אחד מהמשתנים, על בריאותך. קשר זה יהווה בסיס טוב יותר, ליצירת תכנית לשמירה על הבריאות. לאחר שזיהית את הקשר, תוכל להשתמש בלחץ הדם, כסמן מנבא.
כאשר אנו נוסעים ברכב, אנו משתמשים במחוונים שבצג השעונים, על מנת להסיק על תקינות הרכב ומערכותיו ועוקבים אחר השינויים במד החום, הדלק, ונורות החיווי השונות. אלה סמנים תפעוליים. מהם הסמנים המנבאים, לדעתך?
 
כאשר הביצועים והתרבות הארגונית מבשילים ומתעצבים עם השנים, מדידה של תקריות ותאונות הופכת לחסרת ערך, בהיותה בקושי תיאורית, מנבאת, או מחוללת שינוי התנהגות ומוטיבציה. ארגונים צריכים להתפתח ולהתעדכן תדיר. בארגונים, בהם החלו בחשיבה שכזו ומנהלים נתבקשו להציג סמני ניבוי בבטיחות, החלו במדידות של פעילויות והבלבול עדיין קיים.
נושא דיווח על כמעט ונפגע, למשל, האם זהו סמן מנבא או מאוחר? יש הסוברים, שדיווח וחקירת אירועי כמעט ונפגע, הוא פעילות פרואקטיבית, מניעתית  ולפיכך היא סמן מנבא. מנהלים את הרישומים וסומכים על הנתונים. ההבדל היחיד בין תאונה לכמעט תאונה הוא זמן, מיקום, חומרה ומזל. האירוע כבר קרה, חלף. זהו אם כן, סמן תוצאתי ולפיכך מאוחר.
סקר עמדות עובדים לבטיחות. כשלעצמם, הממצאים הם תוצאתיים ולפיכך מהווים סמנים מאוחרים, מאחר והם מתארים אמונות שכבר קיימות כיום, בשטח. אולם, מה משפיע על אמונות אלה וכיצד אמונות אלה משפיעות על תהליכי החלטה בתכנון, ביצוע, מיומנויות והרגלי עבודה נכונים, ריכוז ומיקוד במשימה, האתוס של מקום העבודה? במקרה הטוב, סקרי עמדות, כמו הזמנות ביצוע עבודות לשיפור בטיחות, או הצעות שיפור וייעול, מדידת תדירויות בביצועים הנ"ל, ניתן להגדיר כסמני ביצוע. כיצד הביצוע מושפע מהפעולות שאנו מבצעים זהו נתון חשוב. זה מאפשר לנו להבין מדוע אנו חווים את התוצאות שיש לנו כרגע, אולם זה אינו סמן מנבא.
שאלה: אם אתה מגיע למפעל ואינך יודע את שיעורי התאונות והתקריות בו. כיצד אתה יודע אם הגעת למקום בטוח או לא? מה ברמת הארגון, המתקן, הצוות והפרט מעניק לך תחושת בטיחות?
 
הגדרת סמן ניבוי
גורם הבטיחות(לדוגמא)
רמה
(איך אדע שזה קרה)
1.     לכל גורם יש מרכיבים הניתנים להגדרה ספציפית.
2.     למשל: איך רואים בעין, 'אחריות אישית'? מהי ההוכחה לכך?
3.     לכל מרכיב, מגדירים פרמטרים הניתנים למדידה.
4.     קובעים את אמת המידה: כמות, תדירות, משך, אחוז וכדומה.
5.     מודדים ומציבים מטרות שיפור
העסקת כח אדם איכותי
ארגון
פיתוח אוריינטציה לבטיחות
שיווק וקידום תודעת הבטיחות
מערכות למידה פורמאליות
תכנית מצוינות בבטיחות
תקשורת בין בעלי תפקידים
מתקן/יחידה ארגונית
זיהוי מוקדם תהליכי של בעיות
משוב ניהולי מניעתי
אחריות אישית מנהלים
ישיבות צוות בטיחות
שיפור מתמיד
פרט
דיווחים אנונימיים
משוב עמיתים
אחריות אישית
תפיסה, הבנה והערכת סיכונים
 
בעסקים כמו ברפואה, התפתחה חשיבה מערכתית, שהמדידה של תהליכים ותוצאות לבדם, אינה מספיקה ולא אפקטיבית. עלינו להבין יותר טוב ולעומק, את תחום הביצוע, בהיבט של מה שמשפיע עליו וכיצד הוא משפיע על התוצאות שאנו מקבלים. אחרת, איך באמת נדע האם אנו עושים את הדברים הנכונים או שמא מידי שנה, מתמזל מזלנו שוב?
 
הגישה ההתנהגותית אינה תרופת פלא כל יכולה. העבודה וההשקעה הנדרשות רבות. אך בצד אלה ניתן להשיג וליהנות מפירות ההשקעה, הניכרים לא רק בבטיחות אלא גם באיכות , יעילות ומכאן גם רווחיות. גישה זו מגלמת ערכי יזמות, חדשנות ומצוינות, עם כבוד לזולת ואחריות חברתית, לסביבה בריאה יותר.
 
התקשרו אלינו ונשמח להביא אתכם להצלחה!
שלכם בידידות,
                                                                                                     י?ג??א?ל יחזקאלי
 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.