כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 16/05/2018 :


הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 29/04/2018 :
מקצוע מבוקש אם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 06/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות 07/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 05/2018 :


השתלמות ענפית בכימיה 05/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 05/2018 :
מקומות אחרונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
תחרותיות בבטיחות

ארגונים המתחרים על נתח שוק במוצרים או שירותים נוטים לשתף פעולה בתחום הבטיחות בעבודה. לבטיחות יש תדמית של " כולנו באותה הסירה" ובהתעלם מטבענו התחרותי, איש מאיתנו אינו רוצה נפגעים בקרב העובדים ובכלל. הלך-רוח זה, מוליד את הגישה השיתופית לפתרון בעיות ולשיפור, בה המרוויח העיקרי הוא זה אשר עושה את אותם הדברים שעושים האחרים, רק קצת יותר טוב. אנו תמיד מחפשים את השיפור הקטן ופתוחים לתכניות הטמעה ושיפור בבטיחות היכולות להעניק לנו קפיצת מדרגה. אולם, בסופו של יום, אנו כולנו מנהלים בטיחות באותה האסטרטגיה או שמא, בהעדרה של האסטרטגיה
למעשה זה מה שמדאיג. העדרה של אסטרטגיה. לארגונים מעטים אולי יש כזו. לכולם יש מטרות, אפילו יעדים ותכניות התערבות או שיפור, בתנאי העבודה והבטיחות בסביבה, על מנת להביא להגברת המודעות של העובדים לשמירה על בטיחותם ולהפחתת סיכויי התאונה. אנו משקיעים בהדרכות עובדים רגולטוריות ונוספות, מפעילים מפקחי בטיחות ונאמני בטיחות, לשמירה על קיום הנהלים וכללי העבודה, וכמובן, תדריכים ופעולות מתקנות, לאחר קרות אירועי בטיחות. מאחר ורוב הארגונים נוהגים באורח דומה, נדמה שזו הנורמה הנכונה והראויה לניהול בטיחות. מכל התחומים העסקיים, הבטיחות היא כמעט התחום היחיד המנוהל באופן זה, הלוקה בחוסר אסטרטגיה.
בבסיס זה, נמצאת גם הנחה, שלא קל להודות בה, שהבטיחות בעצם מציקה, כובלת או מפריעה להפקה ולרווחיות. הצד העסקי, תפעולי, שיווקי, מלא בחשיבה אסטרטגית. בכדי להשיק מוצר או תהליך, אנו משקיעים הרבה שעות מחקר, למידה, תכנון ואסטרטגיה לטווח ארוך. אנו שואפים לבידול תחרותי ויתרון בנתח שוק. איך ניתן לעשות את הדברים ביעילות, חיסכון, אפקטיביות, מהירות, בחוויה חיובית יותר מאשר מתחרינו? אנו אף משקיעים בבחינת מוצרים או שירותים, שכלל לא קיימים עדיין, בחקר שווקים, בקבוצות מיקוד וניסוי, ובהשוואה למוצרים מתחרים, לפני שמשיקים אותם לשוק. ולאחר ההשקה, מודדים בהשוואה למתחרים מקבילים לאורך כל הדרך, להבטיח את היתרון ולשפר מול השיפורים של המתחרים, כדי להשיק את הדור המתקדם הבא.
כמה ממאפייני חשיבה אסטרטגית זו, אנו מוצאים בתחום ניהול הבטיחות? כמעט ולא. או, שתחום ניהול הבטיחות נראה לנו כה מובן מאליו וכנראה שאנו כבר עושים כל מה שצריך, או שלא מגיע לבטיחות לקבל אותה תשומת לב, שמגיע לפעילות העסקית. אנו ממשיכים לשאת בעול ולקוות להיכשל פחות מאשר בשנה הקודמת. אנו שמחים להציג כל שיפור קטן שמתגלה, או להשקיע בתכנית או תכנת מחשב או אולי הדרכה ממוחשבת, על מנת להעניק למאמצינו נופך של התקדמות וקידמה. אנו סוקרים את המתקנים שלנו וקובעים צעדי שיפור נדרשים במיגון, שליטה בסיכונים ובקרת תנועה. אנו חולקים את מסקנות התחקירים עם העובדים, על מנת שלא יחזרו על אותה התאונה. אנו פחות קשובים מה הלקוחות שלנו רוצים או צריכים בבטיחות. איננו מבדלים את מאמצי הבטיחות שלנו מהחברות המתחרות בנו, אנו משתדלים שהתוצאות תהינה טובות יותר משלהם.
אסטרטגיה היא בבסיס יצירה של עמדה ייחודית, בעלת ערך ולשם השגתה, משלבים, סט פעילויות שונה, אחר. זה בודאי לא נשמע כמו ניהול בטיחות. כמעט ואין חתירה לייחודיות או לערך ייחודי כלשהו. רוב תכניות הבטיחות, אינן ייחודיות. המטרה אינה להיות טוב יותר, אלא לעשות אותם הדברים טוב יותר מאחרים. למה לך להנהיג מבנה, הדרכה, תקשורת ייחודיים לארגון שלך, או לשאול את לקוחותיך העובדים לצרכים ולהעדפות שלהם בבטיחות, אם אפשר לתת להם, את מה שכולם מקבלים ולבקש מהם, להקפיד יותר על הזהירות בעבודה. למה להטריח את ההנהלה הבכירה של הארגון, שעסוקה בדברים החשובים באמת, בלהשקיע זמן מנהלים יקר, ביצירת אסטרטגיה מבודלת, עם ערך מוסף ועם השקעת אמצעים וכלים ייחודיים, כשכל האחרים, עובדים לפי אותה מתכונת פחות או יותר? ענה בכנות, איזה עוד תחום בחברה, מנוהל ללא אסטרטגיה ומואצל למנהל מתמחה, מחוץ למעגל ההנהלה הבכירה? אם כך הדבר, מה המסר לגבי מקום הבטיחות בארגון? האם באמת הבטיחות לפני הכל?
בחשיבה האסטרטגית, התהליכים נבחנים כל הזמן ומה שלא מצדיק עצמו, מופסק או מבוטל. על מנת שתהיה תחרותי ויעיל, חשוב שתבחין במה שצריך להפסיק לעשות. ברוב הארגונים, ההשקעות בתהליכי הבטיחות לא נבחנים ולא מופסקים, משום שקיימת אמונה ש"כל המרבה, הרי זה משובח". חלק מהגישות בבטיחות אינן מספקות את הסחורה ויש צורך לבחון חלופות אפקטיביות יותר, אך אנו מאמינים, שעדיף להוסיף על הקיים, מאחר וגריעה של תהליכים או פעולות, עלולים אולי, להעלות את שיעור התאונות... ואז מה יהיה? בניהול העסקי מבטלים כל הזמן תהליכים ופעולות שלא מצדיקים את עצמם והחשיבה היא לכיוון ה"רזה". כמה שפחות יותר טוב. אז למה לא בבטיחות?
מאפיין נוסף של אסטרטגיה עסקית, הוא הלימה בין פעילויות החברה. ההלימה למעשה מהווה את התשתית לסינרגיה ומיצוי מיטבי של כל המרכיבים במשולב. בארגון, משקיעים בהלימה בין רכש חומרי גלם לייצור, על מנת לא ליצור עלויות מדף גבוהות. הלימה בין ייצור ומשלוחים וגם למכירות. כמה פעילויות בטיחות בארגון שלך, באמת נמצאות בהלימה עם פעילויות הפקה? רבות מפעילויות הבטיחות אינן מותאמות למאפיינים התרבותיים של הארגון, משום שהן מגיעות מניסיון מוצלח במקום אחר והארגון נאלץ להתכופף ולהתאים עצמו אליהן. כך, נוצר מצב של התנגשות ותחרות בין הבטיחות להפקה וכאשר זה מגיע לידי כך, הבטיחות מפסידה. רבים העובדים והמנהלים המודים, כי הם רואים את הבטיחות וההפקה כעדיפויות המתחרות זו בזו. ממונה הבטיחות ואנשיו אומרים לך דבר אחד ומנהלי התפעול אומרים לך דבר אחר...היעדר הלימה היא סימן להיעדר אסטרטגיה.
החלופה למצב זה, היא אסטרטגית בטיחות המבוססת על המודל העסקי של החברה. ערוך חקר שוק בקרב לקוחותיך העובדים והקשב בתשומת לב, למה שהם חולקים איתך. צור אסטרטגיה מובחנת, המותאמת למאפייני הארגון ופעילויותיו. בחר את הסגנון הניהולי, ההדרכות וההכשרות, תכניות העבודה וההתערבות בהתאמה לצרכים ולתהליכי ההפקה. חסל באיבו, את הרעיון שבטיחות היא עדיפות מתחרה או משהו שעושים בנוסף לעבודה והפוך אותה לדרך הטבעית בה מבצעים את העבודה נכון, דרך המנהלים הטבעיים בשרשרת ההפקה.
אזור את האומץ, לבטל ולהסיר תהליכים אשר מכבידים, מסרבלים או מעיקים על העובדים והשתפר באותם תהליכים נוחים קלים ואפקטיביים. וודא התאמה של התהליכים, למאפייני הארגון ולא להיפך. בנה לך כלים למדידה והערכה של איכות התהליכים וההחלטות המתקבלות בבטיחות, התאם ושפר בהתאם למדידות. אם תצליח לזהות דפוסים של פעילות והקשר שלהם לתוצאות הרצויות, הרי שבנית לעצמך כלי ליצירת שיפור מתמיד, משנה לשנה.
 
הגישה ההתנהגותית אינה תרופת פלא כל יכולה. העבודה וההשקעה הנדרשות רבות. אך בצד אלה ניתן להשיג וליהנות מפירות ההשקעה, הניכרים לא רק בבטיחות אלא גם באיכות , יעילות ומכאן גם רווחיות. גישה זו מגלמת ערכי יזמות, חדשנות ומצוינות, עם כבוד לזולת ואחריות חברתית, לסביבה בריאה יותר.
התקשרו אלינו ונשמח להביא אתכם להצלחה!
שלכם בידידות,
                                                                        י?ג??א?ל יחזקאלי
 
 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.