כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 16/05/2018 :


הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 29/04/2018 :
מקצוע מבוקש אם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 06/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות 07/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 05/2018 :


השתלמות ענפית בכימיה 05/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 05/2018 :
מקומות אחרונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
ילקוט הכזבים הבטיחותי
סיפורי מעשיות ואגדות, שימשו במהלך ההיסטוריה את בני האדם, על מנת להעביר תובנות ומוסר השכל לשם חכמת חיים או לעיצוב תרבותי- חינוך. מעשיות, מטבען, הן המצאה, בה תמיד יש גרעין כלשהו של אמת. מכאן קסמן וכוח המשיכה שלהן. גם אם איננו מאמינים לסיפורי המעשיות,יש בהן הכוח לא רק למשוך ולסקרן, אלא להוליך שולל את הלך המחשבה והרוח ואף את האמונות ותפיסות החיים, המעצבים את הערכים והבחירות שלנו. תחום ניהול הבטיחות, אינו חף מכך וגם בו יש לא מעט מעשיות הנראות כאמיתות ורבים וטובים טועים בהן. למשל:
הדרך הנכונה לנהל בטיחות היא ליצור ולתת לעובדים סביבת עבודה בטוחה, כללי בטיחות טובים ומפורטים ואימון לערנות וזהירות בעבודה. מנהלי העבודה, צריכים לאכוף את כללי הבטיחות, לתגמל את העובדים הנוהגים בבטיחות ולחקור אירועים ותאונות לקביעת סיבת השורש כך, שתאונות דומות תמנענה בעתיד.אם התכנית הזו תעבוד כשורה, שיעורי התאונות, יירדו.
אף שהכול נשמע אמיתי, על פני הדברים, בסיפור הזה יש לא מעט אי- אמיתות המשפיעות על ניהול הבטיחות היום יומי שלנו:

  1. שיעור תאונות נמוך מצביע על ניהול נכון של תכניות הבטיחות. אף שלטווח ארוך יש בהנחה זו ממש, אך בודאי שלא בטווח הקצר. שיעור תאונות נמוך במהלך חודשים ואף שנים לא מצביע בהכרח על  כך שהתאונות תחת שליטה. צורות אקראיות של תאונות המופיעות במחזוריות הנמשכת על פני חודשים ואף שנים, אינן בשום אופן מגמה ותאונות שנעלמו מן השטח ללא כל סיבה מובחנת והתערבות, נוטות לחזור, בוודאות. השלט בכניסה המונה את מספר הימים ללא תאונה, מאז התאונה האחרונה, הוא לכל היותר קמע מזל (חמסה, חמסה, חמסה) ולא סימן לניהול בטיחות טוב ונכון. יש גם סכנה נוספת, הקיימת בחשיבה שבטיחות היא העדרן של תאונות. הגדרה שלילית לא מצביעה ביעילות לעובד מה כן עליו לעשות מלבד להיזהר שלא להיות מעורב בתאונה. כך העובד מרגיש שאם הוא לא נפגע זה אומר שהוא עבד נכון ובטוח ומפתח תחושה כוזבת של בטחון בקשר לאותן פעולות העלולות להוביל לתאונה.
  2. ממונה הבטיחות שומר על העובדים שלא יפגעו. אין ספק שלממונה הבטיחות תרומה נכבדה בארגון ועיצוב סביבת עבודה בטוחה, הדרכת העובדים והגדלת הערנות והזהירות בכל הקשור לבטיחות. אולם בטיחות בסופו של דבר נמצאת באחריות הבלעדית של כל פרט ופרט. כאשר צוות עבודה, מועצם לקיים ישיבות עבודה של תכנון מול ביצוע, תיאום והחלפת מידע, שיתוף פעולה ואחריות משותפת להשגת מטרות צוותיות הוא ישיג יותר בתפוקה ובבטיחות הרבה יותר מצוות המנוהל מלמעלה. כשם שהורה אינו יכול להיות בטוח עבור בנו, איש אינו יכול להיות בטוח במקומך, לא משנה כמה יתאמץ וישקיע בכך. לכן, אל לאיש, להשאיר את הראש בשער ולהניח למישהו אחר לשמור עליו.
  3. התנאים בסביבה גורמים לתאונות. זה כבר לא חדש לנו שנים רבות שרק 3-4% מכל התאונות נובעות מתנאים סביבתיים. השאר נגרם על ידי התנהגות לא בטיחותית או שילוב של ההתנהגות בנסיבות מסוימות. למרות זאת, נמשכת ההשקעה המאסיבית ביותר דווקא בתנאים. שיפורי מיגון ציוד ומכונות, סימון, שילוט, ריבוד משטחי עבודה, חספוס מדרגות התקנת מעקות וחסימות מעבר ועוד... ולבסוף מתאכזבים! שיפור בתנאים הוא אינסופי במהותו והעלויות בו יקרות מאד, מטבען. מכאן גם שההחזר על ההשקעה הוא שלילי ורפיון הידיים של המנהלים גובר.
  4. אכיפה יעילה משפרת בטיחות. אמיתות המשפט הזה עומדת ביחס ישר ליעילות החוקים וביחס הפוך למנת המשכל של כוח העבודה. מנהלים נוטים לרוב, ליצור חוקים ללא שיתוף ומעורבות העובדים. כך נוצר מרחק בין הדרישה לבין המציאות בשטח.  ככל שמתרבה מספר החוקים נוטים לשלב אותם בנוהלי עבודה מפורטים אשר מסורבל ליישם אותם, שלא לדבר על הזמן הרב שנגזל עקב כך. מכאן, ההחלטות האמיתיות בנוגע לבטיחות מתקבלות על המקום, בשטח בהתאם לנסיבות המיידיות עם המידע הקיים באותו הזמן, במנותק מהנוהל. מסיבה זו בהרבה מקומות, בולט נושא: "אי ציות לכללים ונהלים", המקבל מענה על ידי אכיפה, באמצעות הטלת סנקציות או עונשים. אין לאף חברה במציאות של היום, סיכוי להתמודד עם אכיפה. הן בשל כוח אדם ניהולי מועט מבעבר והן בשל תרבות ההתחמקות והרמייה המתוחכמת, המתפתחת מאחרי העין הצופה.
  5. תגמולים משפרים בטיחות. פרסים הוקרות ותגמולים עשויים להתגלות כמשפיעים על נתוני התאונות בטווח המיידי קצר. השאלה היא האם תגמולים כמו בונוס למשל, באמת משפיעים על ההתנהגות הבטיחותית או שמא יש להם רק השפעה על גיליון הנתונים? התשובה נעוצה בקריטריונים על פיהם מוענק התגמול. אם תגמול נקשר להתנהגות בטיחותית נכונה בעבודה יש סיכוי שתהיה לכך השפעה על עיצוב ההתנהגות בעתיד גם על ידי אחרים.אולם אם התגמול ניתן לאדם או קבוצה אשר לא היו אצלם תאונות בתקופה מסוימת, הנטייה תהיה שלא לדווח על תאונות או תקריות. על מנת שייווצר שיפור התנהגותי אמיתי, לעובדים צריכה להיות השפעה על הפעולות שעליהם לעשות על מנת להשיג את היעד, במקרה זה התגמול. לעובדים יש השפעה על ההתנהגות הנכונה שלהם בעבודה, אבל אין להם, כמו לכולנו, השפעה על התוצאות.
  6. חקירת סיבות שורש של תאונות משפרת בטיחות. ניתוח סיבת שורש שימושי ביותר להבנת תאונות שנגרמו על ידי משתנים סביבתיים או מכאניים ופחות שימושי בהבנת תאונות שמקורן בהתנהגות עובדים. מטרת רוב החקירות היא למצער, אשמה. עובדה היא שאיש מאיתנו אינו שש להיות נחקר. נוסף על כך, הלהיטות למצוא סיבת שורש ואשם, גורם לחוקרים לא פעם להתעלם מהדרך ההגיונית, הקלה ביותר למניעת תאונות. ניתן להפחית אירועים ותקריות ביתר יעילות אם הפוקוס הוא לדון בצוותא 'כיצד למנוע זאת להבא', במקום להסתפק ב 'מי או מה גם לכך'.
  7. הדרכות משפרות בטיחות. שוב בהסתכלות לטווח הקצר, אימון או הדרכה בדבר הסיכונים עשויה לסייע לעובדים להגביר את ערנותם ולשפר את התנהגותם הבטיחותית. מחקרים מצביעים כי הדרכות, אם מועברות נכון וכהלכה (חשוב על הדרכה "פצצה" שהותירה בך רושם עז), מחזיקות כ-30 יום, במקרה הטוב אולי עד 60 יום. לאחר מכן, אין כל השפעה מעשית בשטח, מעבר לידיעה או זיכרון על איכות ההדרכה אם אין תחזוק ניהולי שוטף ובלתי אמצעי בשטח, תוך כדי ביצוע תפקיד. עובדים נוטים לבצע את משימותיהם על טייס אוטומטי, הרגל ולא החלטה מודעת והגיונית. ללא חיזוק, ההדרכה דועכת בעוד העובד חוזר להרגליו הישנים.
הדרך היחידה למנוע תאונות היא שינוי הרגלי התנהגות. שינוי בעמדות ובידיעות אינו מספיק. ללא חזרה בתדירויות משתנות של ההדרכות וללא משובי ביצוע נגישים ומיידיים, הרגלים לא משתנים כמעט. האם תכנית ניהול הבטיחות שלך מושתתת על סיפורי מעשיה או על מציאות? התשובות שלך לשאלות אלה הן קריטיות על מנת להחליט אם המאמצים שאתה משקיע כיום בבטיחות מקדמים אותך לעבר הצלחה ותמורה משמעותית לחיוב בטווח הארוך.
הגישה ההתנהגותית אינה תרופת פלא כל יכולה. העבודה וההשקעה הנדרשות רבות. אך בצד אלה ניתן להשיג וליהנות מפירות ההשקעה, הניכרים לא רק בבטיחות אלא גם באיכות, יעילות ומכאן גם רווחיות. גישה זו מגלמת ערכי יזמות, חדשנות ומצוינות, עם כבוד לזולת ואחריות חברתית, לסביבה בריאה יותר.
התקשרו אלינו ונשמח להביא אתכם להצלחה!
שלכם בידידות,
                                                                            י?ג??א?ל יחזקאלי
 
 
 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.