כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
בודק פנים מפעלי לאביזרי הרמה 20/02/2018 :
מקומות אחרונים

הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 04/2018 :


יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 02/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות :


מכין תכנית לניהול הבטיחות :


השתלמות ענפית בכימיה 03/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 21/03/2018 :


מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
ממונה איכות סביבה בכיר
מטרות הקורס: קורס מקיף ומעמיק מסוגו, המקנה בקיאות בתחומים שונים של קיימות הסביבה, עם הכלים המשפטיים העומדים לרשויות ועם היקף סמכויותיהם ואופני הפעלתם.
יושם דגש על  פתרונן של בעיות אמיתיות, המטרידות את המשתתפים, כמי אשר נתקלים בהם היומיומית, בין בפעילות תעשייתית בהפעלת ואכיפת החקיקה הסביבתית.
 
הקורס מיועד : לממוני בטיחות ולמנהלים בכל דרגי הניהול במפעלים תעשייה, לרכזי תחומים ברשויות הסביבתיות וכן לבעלי מקצועות חופשיים המשמשים כיועצים בתחומי איכות הסביבה, כגון: מהנדסי מים ושפכים, מנהלי עבודה בבניה ומתכננים.

נושאי לימוד:

מבוא לאקולוגיה, עדכונים אחרונים בדיני, חוקים ותקנות איכות הסביבה.
פיתוחים  בתחום טיפול במים, שפכים ותחום זיהום קרקע ומי תהום.
עידכוני תקן סביבתי בתחום הרעש.
איכות האויר, פיזור זיהום אויר,  מדידות בארובות וסביבתיות.
חידושים בתחום חומרים מסוכנים,  רישוי עסקים ואירועי חומ"ס, זיהוי סיכונים ע"פי חישובי התפשטות חומ"ס.
פסולת מוצקה, פסולת רעילה, תעשייתית, מחזור פסולת.
תכנון וניהול סביבתי במפעל תעשייתי, ניצול איכות הסביבה לשיפור המצב העיסקי של החברה. 

משך הקורס:  128 שעות לימוד אקדמאיות.
הלימודים יתקיימו: בב"ש, בבית יציב , בין השעות: 08:30-15:30
תעודה: לעומדים במטלות הקורס תוענק תעודת 'ממונה איכות סביבה בכיר' ובנוסף:
תעודת 'אחראי רעלים'
תעודת 'נאמן ניקיון' מטעם המשרד להגנת הסביבה

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.