כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 01/2019 :
קורס מומלץ מאד. הזדרזו להירשם .מספר המקומות מוגבל.

ממונה איכות הסביבה בכיר 16/01/2019 :
קורס מומלץ מאד. הזדרזו להירשם - כל הקודם זוכה!!!!!!

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 01/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 01/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 19/12/2018 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...רכז נגישות פנים ארגוני

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998- הוא חלק ראשון מהצעת חוק רחבה המסדירה את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ברוב תחומי החיים.
בבסיסו של החוק עומד עקרון השוויון: אדם עם מוגבלות שווה לכל אדם אחר בחברה. כדי להשיג תוצאה זו, לא די באיסור על הפליה, אלא יש ליצור הזדמנות שווה לאדם עם מוגבלות לממש את זכויותיו.
בתיקון מס' 2 לחוק תשס"ה-2005 נקבע, כי לצורך הבטחת קידום תהליך ההנגשה ומתן מידע לציבור, האחראים על אספקת שירות ציבורי, המעסיקים 25 עובדים, לפחות, ימנו מקרב העובדים אדם הבקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות וככל האפשר הוא יהיה אדם עם מוגבלות.
בתקנות השירות שנכנסו לתוקף ב- 25 לאוקטובר 2013, נדרש, כי רכז הנגישות יעבור הכשרה. תפקידו של רכז הנגישות יהיה לוודא שהארגון עומד בדרישות החוק ותקנות הנגישות. 
 
מטרה:  הקורס יכשיר את הלומדים בהכרת החוק והתקנות, הבנת הרציונאל החברתי והמשפטי ויעניק גישות וכלים לגיבוש תפיסת תפקיד רכז הנגישות בארגון, למימוש ההנגשה במישורים השונים ולהובלת פרויקטים ותהליכי הדרכה ושינוי תרבותי.
נושאי הלימוד:
 • מבוא, עקרונות ותפיסות חברתיות של שוויון
 • כלי ודרכי הנגשה למצבי שרות שונים
 • הכרת החוק והתקנות בנושא נגישות
 • הדרכת עובדים בנושאי נגישות
 • תפיסת תפקיד רכז נגישות ארגוני
 • הכרת ת"י 1918
 • נגישות מתו"ס ונגישות שירות
 • חוק התכנון והבניה ותקנותיו
 • השלכות מעשיות לדרישות החוק ולו"ז לביצוע
 • כלים מיומנויות ניהול לרכז נגישות
 • הכנת תכנית הנגשה ומימושה
 • חידושים ופיתוחים טכנולוגיים בתחום

הקורס משלב ידע תיאורטי והתנסות מעשית לחווית למידה מאוזנת.
תעודה: לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת רכז נגישות מטעם מכללת באר הדרכות.
משך הקורס: 40 שעות, 5 ימים.  
מקום לימודים: בית יציב באר שבע

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.