כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...ממונה חומ"ס ואחראי רעלים מתקדם

הקורס כולל תרגול וסדנה מעשית.
הקורס מוכר כ 6  ימי כשירות לממונים.
 
רקע: במקומות עבודה רבים נדרש צורך להתעסק בחומרים רעילים.
מתוך: תנאים מיוחדים בהיתר רעלים, תוספת שניה:
חלק א' (סעיף ד') -  "בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד/העסק..."
חלק ב' (סעיף א') - "אחראי הרעלים, שמונה כאמור בפיסקה ד' לעיל, יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג".
חלק ג' - אחראי הרעלים יעבור בהצלחה את ההשתלמות.

תחום החומרים המסוכנים הינו תחום מורכב ורב סיכונים, המחייב הבנה והיכרות עם דרישות החוק והרשויות בדבר אחסנה, המכלה, שינוע, ביצוע 
תיאומים מול הרשויות המתאימות וכן טיפול ראוי בתרחישי כשל ומצבי חירום.

מטרת הקורס: להכשיר ממונה חומ"ס ואחראי רעלים בעל ידע וכלים עדכניים הנוגעים בתחומים החשובים לניהול התחום בשגרה ובחירום

תעודה: למסיימים בהצלחה, תוענק תעודת ממונה חומ"ס ואחראי רעלים מתקדם מטעם מכללת 'באר-הדרכות'.


תכנית הקורס:
מפגש 1:  הבטים משפטיים. הגדרת התפקידים. דרישות החוק.
מפגש 2:  קבוצות חומ"ס, שיטות טיפול, תגובות והתאמות בין חומרים.
מפגש 3:  טוקסיקולוגיה וגהות תעסוקתית.
מפגש 4:  אחסון, המכלה, הובלה ושינוע חומ"ס כולל דרישות החוק.
מפגש 5:  סוגי ציוד והתאמתו לחומר. תיק מפעל.
מפגש 6:  ניהול סיכונים בחומ"ס כולל תרגילי "זה"ב"
מפגש 7:  סוגי אירועי חומ"ס ודרכי  טיפול.  סדנת טיפול מצבי חירום בארועי חומ"ס
מפגש 8:  טיפול בפסולת ושפכים חומ"ס ומבחן

משך הקורס:   64 שעות לימוד. יום בשבוע.
שעות לימוד:  8:00-15:00
  • המחירים כוללים דמי הרשמה, כיבוד וארוחת צהריים.
  • תנאי תשלום : טרם תחילת הקורס.
  • הקורס מתקיים בבית יציב, ב"ש.

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.