כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
ממונה חומ"ס ואחראי רעלים מתקדם

הקורס כולל תרגול וסדנה מעשית.
הקורס מוכר כ 6  ימי כשירות לממונים.
 
רקע: במקומות עבודה רבים נדרש צורך להתעסק בחומרים רעילים.
מתוך: תנאים מיוחדים בהיתר רעלים, תוספת שניה:
חלק א' (סעיף ד') -  "בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד/העסק..."
חלק ב' (סעיף א') - "אחראי הרעלים, שמונה כאמור בפיסקה ד' לעיל, יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג".
חלק ג' - אחראי הרעלים יעבור בהצלחה את ההשתלמות.

תחום החומרים המסוכנים הינו תחום מורכב ורב סיכונים, המחייב הבנה והיכרות עם דרישות החוק והרשויות בדבר אחסנה, המכלה, שינוע, ביצוע 
תיאומים מול הרשויות המתאימות וכן טיפול ראוי בתרחישי כשל ומצבי חירום.

מטרת הקורס: להכשיר ממונה חומ"ס ואחראי רעלים בעל ידע וכלים עדכניים הנוגעים בתחומים החשובים לניהול התחום בשגרה ובחירום

תעודה: למסיימים בהצלחה, תוענק תעודת ממונה חומ"ס ואחראי רעלים מתקדם מטעם מכללת 'באר-הדרכות'.


תכנית הקורס:
מפגש 1:  הבטים משפטיים. הגדרת התפקידים. דרישות החוק.
מפגש 2:  קבוצות חומ"ס, שיטות טיפול, תגובות והתאמות בין חומרים.
מפגש 3:  טוקסיקולוגיה וגהות תעסוקתית.
מפגש 4:  אחסון, המכלה, הובלה ושינוע חומ"ס כולל דרישות החוק.
מפגש 5:  סוגי ציוד והתאמתו לחומר. תיק מפעל.
מפגש 6:  ניהול סיכונים בחומ"ס כולל תרגילי "זה"ב"
מפגש 7:  סוגי אירועי חומ"ס ודרכי  טיפול.  סדנת טיפול מצבי חירום בארועי חומ"ס
מפגש 8:  טיפול בפסולת ושפכים חומ"ס ומבחן

משך הקורס:   64 שעות לימוד. יום בשבוע.
שעות לימוד:  8:00-15:00
  • המחירים כוללים דמי הרשמה, כיבוד וארוחת צהריים.
  • תנאי תשלום : טרם תחילת הקורס.
  • הקורס מתקיים בבית יציב, ב"ש.

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.