כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
בודק פנים מפעלי לאביזרי הרמה 20/02/2018 :
מקומות אחרונים

הכשרה והסמכת בודק מוסמך לניטור תעסוקתי חדש !!!!!!! 04/2018 :


יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 02/2018 :
הזדרזו להירשם ......

ממונה בטיחות :


מכין תכנית לניהול הבטיחות :


השתלמות ענפית בכימיה 03/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 21/03/2018 :


מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אודות החברה

 "באר-הדרכות" עוסקת בייעוץ והדרכה ברמה מקצועית גבוהה בתחומים הבאים:

• מידע, ייעוץ, הסמכה, הכשרה ופיקוח בנושאי בטיחות וגיהות בעבודה.

• מידע, ייעוץ, הסמכה והכשרה, בנושאי איכות הסביבה.

• ייעוץ, יישום והטמעת בטיחות מבוססת התנהגות BBS, בגישה היחידה שהוכיחה עצמה כאפקטיבית בשיפור ההתנהגות הבטיחותית של עובדים וכתוצאה מכך ירידה משמעותית במדד תאונות העבודה.

• ניטור סביבתי ואישי של גורמים כימיים ופיסיקליים מסוכנים.

• קורסים, הכשרות, כנסים, השתלמויות וימי עיון בתחומים: בטיחות, איכות הסביבה, איכות, ניהול וטכנולוגיה.

• ייעוץ, הכוונה והתאמה של מערכות ניהול אירגוניות, תהליכי שינוי אירגוני, שיפור תהליכים והתייעלות עסקית.

• שירותים למוסדות חינוך, ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לדרישות "חוזר מנכ"ל".

• הנדסת איכות – ייעוץ והכשרה למערכת ניהול איכות ו/או בטיחות ו/או איכות הסביבה בארגונים, לפי התקן הישראלי והבינלאומי, כולל הכנת נהלים והוראות עבודה המותאמים לדרישות הת"י, הכשרת עורכי מבדק פנים ארגוניים, והטמעת תהליכי ניהול בארגון. ליווי לקבלת תקנים ישראליים - ת"י 9001, 18001, 14001.

• ניהול סיכונים אפקטיבי - היעדר סיכונים לא קבילים ומניעת התממשות תרחישי כשל.

• השמת עובדים - ממוני בטיחות בעבודה, מנהלי עבודה בבניה, בהתאמה לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו.

• הפקות של סרטי תדמית, תיעוד, הסברה והדרכה להמחשה מיטבית של המסרים הארגוניים.


"באר-הדרכות" פועלת באישור ופיקוח של משרד הכלכלה, משרד איכות הסביבה, משרד התשתיות ומשרד החינוך בהתאם ל:

• פקודת הבטיחות בעבודה (הנוסח החדש) התש"ל 1970.
• חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954.
• תקנות בטיחות בעבודה, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, הנובעות מחוקים אלה.
• חוזר מנכ"ל - משרד החינוך.
• תקנים ישראליים - ת"י 9001, 18001, 14000.
• חוקים ותקנות איכות הסביבה.בטיחות, ניהול, איכות הסביבה, מכללה, לימודים, לימודי בטיחות, הכשרה מקצועית,השכלה על תיכונית, קורסים, הכשרות, ימי עיון, ימי כשירות, לימודי בטיחות וגיהות בעבודה, לימודי איכות הסביבה, לימודי ניהול ומנהיגות, לימודי ניהול הנדסי, לימודי ניהול איכות, לימודי מקצועות טכניים, ממונה בטיחות, ממונים על הבטיחות, עבודה בגובה, התנהגות בטיחותית, התנהגות בטוחה בעבודה, מעבדה,E-LEARNING, לימודים באינטרנט, מעבדה מוסמכת, ניטור אבק, ניטור רעש, ניטור חומרים מסוכנים, הסמכה, הדרכה, הפקת סרטים, סרטי תעודה, סרט דקומנטרי, סרטים, ייעוץ ארגוני, יועצים לניהול, פיתוח ארגוני, יועץ התנהגותי, מנהלי מחצבה, מנהלי מחצבות, ממונה אנרגיה, מדריך לבטיחות, דוודי קיטור, ממונה על הבטיחות, מנהל עבודה , מנהלי עבודה בתעשייה, נאמני בטיחות, ממונים על בטיחות אש.

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.