כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 09/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 22/08/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 29/08/2018 :
מקומות אחרונים הזדרזו להרשם!!!!

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
פרופיל עיסוק

"באר-הדרכות" עוסקת בייעוץ והדרכה ברמה מקצועית גבוהה בתחומים הבאים: 

• מידע, ייעוץ, הסמכה, הכשרה ופיקוח בנושאי בטיחות וגיהות בעבודה. 
• מידע, ייעוץ, הסמכה והכשרה, בנושאי איכות הסביבה. 
• שרותי ניטור סביבתי ואישי של גורמים כימיים ופיסיקליים מסוכנים באמצעות מעבדה מוסמכת. 
• קורסים, הכשרות, כנסים, השתלמויות וימי עיון בתחומים: בטיחות, איכות הסביבה, איכות, ניהול וטכנולוגיה. 
• שירותים למוסדות חינוך, ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לדרישות "חוזר מנכ"ל". 
• הנדסת איכות – ייעוץ והכשרה למערכת ניהול איכות ו/או בטיחות ו/או איכות הסביבה בארגונים, לפי התקן הישראלי והבינלאומי, כולל הכנת נהלים והוראות עבודה המותאמים לדרישות הת"י, הכשרת עורכי מבדק פנים ארגוניים, והטמעת תהליכי ניהול בארגון. ליווי לקבלת תקנים ישראליים - ת"י 9001, 18001, 14001. 
• ניהול סיכונים אפקטיבי - היעדר סיכונים לא קבילים ומניעת התממשות תרחישי כשל. 
• השמת עובדים - ממוני בטיחות בעבודה, מנהלי עבודה בבניה, בהתאמה לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו. 

"באר-הדרכות" פועלת באישור ופיקוח של משרד הכלכלה, משרד איכות הסביבה, משרד התשתיות ומשרד החינוך בהתאם ל:

• פקודת הבטיחות בעבודה (הנוסח החדש) התש"ל 1970.
• חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954.
• תקנות בטיחות בעבודה, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, הנובעות מחוקים אלה.
• חוזר מנכ"ל - משרד החינוך.
• תקנים ישראליים - ת"י 9001, 18001, 14000.
• חוקים ותקנות איכות הסביבה.

 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.