כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...פרופיל עיסוק

"באר-הדרכות" עוסקת בייעוץ והדרכה ברמה מקצועית גבוהה בתחומים הבאים: 

• מידע, ייעוץ, הסמכה, הכשרה ופיקוח בנושאי בטיחות וגיהות בעבודה. 
• מידע, ייעוץ, הסמכה והכשרה, בנושאי איכות הסביבה. 
• שרותי ניטור סביבתי ואישי של גורמים כימיים ופיסיקליים מסוכנים באמצעות מעבדה מוסמכת. 
• קורסים, הכשרות, כנסים, השתלמויות וימי עיון בתחומים: בטיחות, איכות הסביבה, איכות, ניהול וטכנולוגיה. 
• שירותים למוסדות חינוך, ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לדרישות "חוזר מנכ"ל". 
• הנדסת איכות – ייעוץ והכשרה למערכת ניהול איכות ו/או בטיחות ו/או איכות הסביבה בארגונים, לפי התקן הישראלי והבינלאומי, כולל הכנת נהלים והוראות עבודה המותאמים לדרישות הת"י, הכשרת עורכי מבדק פנים ארגוניים, והטמעת תהליכי ניהול בארגון. ליווי לקבלת תקנים ישראליים - ת"י 9001, 18001, 14001. 
• ניהול סיכונים אפקטיבי - היעדר סיכונים לא קבילים ומניעת התממשות תרחישי כשל. 
• השמת עובדים - ממוני בטיחות בעבודה, מנהלי עבודה בבניה, בהתאמה לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו. 

"באר-הדרכות" פועלת באישור ופיקוח של משרד הכלכלה, משרד איכות הסביבה, משרד התשתיות ומשרד החינוך בהתאם ל:

• פקודת הבטיחות בעבודה (הנוסח החדש) התש"ל 1970.
• חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954.
• תקנות בטיחות בעבודה, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, הנובעות מחוקים אלה.
• חוזר מנכ"ל - משרד החינוך.
• תקנים ישראליים - ת"י 9001, 18001, 14000.
• חוקים ותקנות איכות הסביבה.

 

 
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.