כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
אחראי היתר רעלים 24/10/2018 (3 ימי כשירות) :
הזדרזו להרשם לקורס

קורס נאמני בטיחות 08/2018 :


מפעילי דוודי קיטור 19/11/2018 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים 11/2018 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים בתחום התכנון.

ממונה בטיחות 10/2018 :


מכין תכנית לניהול הבטיחות 08/2018 :
הזדרזו להירשם..

השתלמות ענפית בכימיה 09/2018 :
קורס המקנה ידעה על הסיכון הכימי של כימיקלים בממשקים שונים

אחראי היתר רעלים 24/10/2018 :
מקומות אחרונים הזדרזו להרשם!!!!

מדריך מוסמך לבטיחות :


קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
נאמן בטיחות בעבודה
על פי תקנה 4 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה(מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ו - 1999
(להלן התקנות), חלה חובה על מחזיק במקום עבודה להכשיר את נאמני הבטיחות ואת חברי ועדת –
הבטיחות כמשמעותם בפרק השני לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - 1954 (להלן החוק), –
לביצוע תפקידיהם לפי סעיף 14 לחוק האמור;

גם חברי ועדת הבטיחות שאינם נציגי העובדים, יעברו ההכשרה הייעודית שנקבעה לנאמני בטיחות כפי שפורט בנוהל.

בכל יום נפגעים עובדים בעבודה. - זה לא חייב להיות כך!
אתה יכול חשוב שלך זה לא יקרה... - כך חשבו גם הנפגעים!
חמש סיבות בעטיין נפגעים עובדים:
1. אין מספיק ידע לזיהוי והבנה של הסיכונים.
2. אין מספיק אימון בהרגלי עבודה נכונים.
3. אין מספיק ידע על החובות והזכויות המוקנות לעובד בחוק.
4. חשש מלשאול שאלות או אי ידיעה מה לשאול.
5. חשש מאבדן מקום העבודה והפרנסה.
מטרות הקורס: להדריך עובדים כ 'נאמני בטיחות' בנושאים כלליים, במטרה להכשירם לביצוע תפקידיהם בהצלחה.
להקנות ידע בסיסי בנושאי בטיחות, כך שהמשתתף יוכל לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות במקום עבודתו, להמנע מסיכונים ולפעול לשיפור תנאי הבטיחות. 

נושאי לימוד:
• מושגים ועקרונות בבטיחות
• ועדת בטיחות ופעולותיה, ארגון הבטיחות והגהות במפעל.
• תנאים סביבתיים.
• עקרונות הגנת מכונות.
• חומרים מסוכנים.
• שינוע, אחסון וטלטול חומרים.
• ארגונומיה.
• ציוד מגן אישי.
• בטיחות אש.
• סיכוני חשמל.
• זיהוי והערכת הסיכונים-הכנת צ'ק ליסט.
• אחריות העובדים לשמירת הבטיחות.
• ניתוח ארועים ותאונות עבודה. 

משך הקורס: 24 שעות לימוד. 
המשתתפים שיעמדו בהצלחה במבחן הסיום יקבלו תעודות "נאמן בטיחות".

הקורס מוצע גם כקורס פנים מפעלי לקבוצות עובדים.
קיימת אפשרות להכרה גם בפורום הישראלי לבטיחות.
נאמן בטיחות בעבודה

 
 
הורד כאן טופס הרשמה והתחייבות : להורדת הקובץ לחץ כאן
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.