כניסה לנרשמים
שם:
סיסמא:
 
קורס מכין תכנית לניהול בטיחות: :
יפתח קורס במהלך מרץ 2019. בקורס ילמדו נושאים כגון : בטיחות כמערכת מנוהלת, הכרות עם התקנה, בניית תוכנית לניהול בטיחות, מדיניות בטיחות-קביעת יעדים ומדדים, מבוא, סיכוני גהות תעסוקתית, ניהול סיכונים באתרי בנייה ומפעלים, הכנת תוכנית ניהול בטיחות מדגמית ועוד... הזדרזו להרשם...

קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה :
בתקופה הקרובה יפתח במכללה קורס עוזר מנהל עבודה בבנייה. הקורס יתקיים בהתאם לחוק העבט (שאושר בכנסת) המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות. הזדרזו להרשם...

קורס נאמני בטיחות - נפתח מידי חודש... :
הקורס מכשיר את המשתתפים כנאמני בטיחות, ומקנה להם ידע בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. הקורס נפתח בכל חודש. לחצו על צור קשר והרשמו דרך האתר...

מפעילי דוודי קיטור 02/2019 :
מקצוע מבוקש עם אפשרות של העסקה במידי כולל השתתפות בקורס ההרשמה החלה , הזדרזו להרשם . הסמכה לכל החיים.

גהות תעסוקתית 02/2019 :
הזדרזו להירשם ......כדאי ! קורס שונה ומעשיר ונותן כלים .

ממונה בטיחות 21/02/2019 :
למסיימים בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת הסמכה באישור ובפיקוח של משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - מהרו להרשם

מדריך מוסמך לבטיחות 02/2019 :
הרוס מכשיר את הממונים על הבטיחות כמדריך מוסמך על פי סעיף 3 (ג) לתקנות הארגון הפיקוח על העבודה ומוכר לצרכי הארכת כשירות עי מפער, ר' מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה. המקומות מוגבלים - הזדרזו להרשם...

קורס מנהל עבודה בבנין 106 :
אחד המקצועות המבוקשים והנדרשים במשק הישראלי! למסיימים תוענק תעודה מקצועית – מנהל עבודה בבניין – מטעם משרד העבודה והרווחה. המקומות מוגבלים - מהרו להרשם באתר...נאמן בטיחות בעבודה
על פי תקנה 4 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה(מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ו - 1999
(להלן התקנות), חלה חובה על מחזיק במקום עבודה להכשיר את נאמני הבטיחות ואת חברי ועדת –
הבטיחות כמשמעותם בפרק השני לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - 1954 (להלן החוק), –
לביצוע תפקידיהם לפי סעיף 14 לחוק האמור;

גם חברי ועדת הבטיחות שאינם נציגי העובדים, יעברו ההכשרה הייעודית שנקבעה לנאמני בטיחות כפי שפורט בנוהל.

בכל יום נפגעים עובדים בעבודה. - זה לא חייב להיות כך!
אתה יכול חשוב שלך זה לא יקרה... - כך חשבו גם הנפגעים!
חמש סיבות בעטיין נפגעים עובדים:
1. אין מספיק ידע לזיהוי והבנה של הסיכונים.
2. אין מספיק אימון בהרגלי עבודה נכונים.
3. אין מספיק ידע על החובות והזכויות המוקנות לעובד בחוק.
4. חשש מלשאול שאלות או אי ידיעה מה לשאול.
5. חשש מאבדן מקום העבודה והפרנסה.
מטרות הקורס: להדריך עובדים כ 'נאמני בטיחות' בנושאים כלליים, במטרה להכשירם לביצוע תפקידיהם בהצלחה.
להקנות ידע בסיסי בנושאי בטיחות, כך שהמשתתף יוכל לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות במקום עבודתו, להמנע מסיכונים ולפעול לשיפור תנאי הבטיחות. 

נושאי לימוד:
• מושגים ועקרונות בבטיחות
• ועדת בטיחות ופעולותיה, ארגון הבטיחות והגהות במפעל.
• תנאים סביבתיים.
• עקרונות הגנת מכונות.
• חומרים מסוכנים.
• שינוע, אחסון וטלטול חומרים.
• ארגונומיה.
• ציוד מגן אישי.
• בטיחות אש.
• סיכוני חשמל.
• זיהוי והערכת הסיכונים-הכנת צ'ק ליסט.
• אחריות העובדים לשמירת הבטיחות.
• ניתוח ארועים ותאונות עבודה. 

משך הקורס: 24 שעות לימוד. 
המשתתפים שיעמדו בהצלחה במבחן הסיום יקבלו תעודות "נאמן בטיחות".

הקורס מוצע גם כקורס פנים מפעלי לקבוצות עובדים.
קיימת אפשרות להכרה גם בפורום הישראלי לבטיחות.
נאמן בטיחות בעבודה

 
 
הורד כאן טופס הרשמה והתחייבות : להורדת הקובץ לחץ כאן
 
Create & Support:       

עמוד ראשי | צור קשר | מפת אתר
©כל הזכויות שמורות לבאר הדרכות
אין להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבאר הדרכות.