באר הדרכות – הדרכות בטיחות, לימודי בטיחות

יש לך שאלה? נענה בשמחה!

מנהל בטיחות בספורט

משך הלימודים

177 שעות לימוד

תעודות

הסמכה

4 ימי כשרות

אישור ופיקוח

מכללת באר הדרכות

מטרת הקורס:

  • להכשיר מנהלי בטיחות בספורט.

תפקיד:

  • לבדוק את מתקן הספורט באופן יסודי על כל מתקניו ומערכותיו, להכין תיק מתקן ולעדכנו באופן שוטף, לוודא קיום אישורים על ידי בעלי מקצוע מתאימים , לוודא קיום תרשימים מפורטים של מתקן הספורט ולאשר כי המתקן נבדק על ידו ונמצא תואם את כל דרישות  הבטיחות , לצורך אישור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למתן רישיון עסק.
  • מנהל בטיחות בספורט מוסמך לבדוק ולאשר את קיומם של אירועי ספורט מסוימים לאחר שעמדו בכל הדרישות בהיבטי הבטיחות ולשמש כממונה בטיחות באירועי ספורט.
  • בנוסף,לשמש כממונה בטיחות באירועי ספורט רגישים בהם מספר הצפוי לעלות על 1000 איש ובהתאם להנחיות בטיחוות.

תנאי קבלה:

1. לעניין  השכלה וניסיון, אחד מאלה: 

  • הוא רשום כמהנדס, בפנקס המהנדסים והאדריכלים, כנדרש בחוק המהנדסים והאדריכלים,  , והוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחומי הבטיחות, ממועד שהשלים את לימודיו;
  • הוא רשום כהנדסאי בפנקס ההנדסאים, ובעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בתחומי הבטיחות, ממועד שהשלים את לימודיו;
  • הוא בעל  אישור כשרות והוא בעל מינוי של שנתיים לפחות, בחמש שנים אחרונות

2. נבדק על ידי רופא תעסוקתי ונמצא כשיר לביצוע  התפקיד (טופס 3 +4).

3. אישור משטרת ישראל כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי.

4. לעמוד בועדת קבלה של מינהל.

נושאי לימוד:

  • לפי תוכנית שאושרה ע”י מנהל הבטיחות והבריאות תעסוקתית
למידע נוסף על הקורס, השאירו פרטים:

יצירת קשר

בית יציב, העצמאות 79, באר שבע

באר הדרכות - ייעוץ והדרכה

מעוניינים לקבל פרטים על קורסים נוספים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

קורסים מומלצים