באר הדרכות – הדרכות בטיחות, לימודי בטיחות

  יש לך שאלה? נענה בשמחה!

  חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי”ד-1954 כולל תקנותיו
  חוק ארגון הפיקוח על העבודה, כולל תקנותיותשי”ד-1954
  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות-בטיחות ונאמני-בטיחות)תשכ”א-1960
  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)תשנ”ו-1996
  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)תשנ”ט-1999
  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת)תשס”א-2001
  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות)תשע”ג-2013
  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (עוזר בטיחות)תשע”ט-2018
  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות בעבודה), תשנ”ו-1995
  פקודת הבטיחות בעבודה
  פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש]תש”ל – 1970
  חומרים מסוכנים
  חוק החומרים המסוכניםתשנ”ג-1993
  תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חמרים מסוכנים)תשנ”ד-1994
  תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור)תשנ”ו-1996
  תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור)תשנ”ח-1998
  תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית)תשסב-2002
  תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים)תשס”ג-2003
  תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול
  בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון)
  תשס”ד-2004
  תקנות החומרים המסוכנים (שימוש בתכשירים ליד מבנים)תשס”ה-2005
  חומרים מסוכנים
  חוק איסוף ופינוי פסולת
  חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזורתשנ”ג-1993
  תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים)תשנ”א-1990
  צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני)תשס”ד-2004
  חומרים מסוכנים
  חוק ההתגוננות האזרחית
  תקנות ההתגוננות האזרחית (חומרים מסוכנים)תשנ”ב 1991
  צו ההתגוננות האזרחית (הכרזה על חומרים מסוכנים)תשנ”ה -1995
  חומרים מסוכנים
  חוק שירותי הובלה ושינוע
  חוק שירותי הובלהתשנ”ז-1997
  תקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים)תשמ”ד-1983
  תקנות מסילת הברזל (שינוע חומרים מסוכנים)תשנ”ט-1999
  תקנות שרותי הובלהתשס”א-2001
  חומרים מסוכנים
  בטיחות בחומרים מסוכנים
  תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה)1948
  תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי-הדברה)תשכ”ד-1964
  תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות)תשנ”ח-1998
  תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים
  סוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות)
  תשס”א-2001
  תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות)תשל”ז-1977
  חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדותתשנ”ז-1997
  חומרים מסוכנים
  גיהות תעסוקתית – פקודת הבטיחות
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן)תשמ”ד-1983
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד)תשמ”ד-1983
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת)תשמ”ד-1983
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק)תשמ”ד-1984
  תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים)תשמ”ה-1984
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית)תשמ”ה-1985
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן))תשמ”ה-1985
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
  בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים)
  תשנ”א-1990
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
  בחומרי דברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים)
  תשנ”ג-1992
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
  בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים)
  תשנ”ג-1993
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות)תשנ”ג-1993
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים)תשנ”ג-1993
  תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים ​בגורמים מזיקים)תשע”א-2011
  בטיחות עבודה ברעש
  גיהות תעסוקתית
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש)תשמ”ד-1984
  חוק למניעת מפגעים
  חוק למניעת מפגעיםתשכ”א-1961
  תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)תשל”ט-1979
  תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)תש”ן-1990
  תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)תשנ”ג-1992
  בטיחות בקרינה מייננת,לייזר ובלתי מייננת
  גיהות תעסוקתיתפקודת הבטיחות
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת)תשנ”ג-1992
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר)תשס”ה-2005
  בטיחות בקרינה
  חוק עבודת נשים
  תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת)תשל”ט-1979
  חוק הקרינה הבלתי מייננת ותקונותיו
  חוק הקרינה הבלתי מייננתתשס”ו-2006
  תקנות הקרינה הבלתי מייננתתשס”ט-2009
  תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד)תשס”ב-2002
  דוודי קיטור ומתקני לחץ
  בטיחות בדודי קיטור
  תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים)תשכ”ד-1964
  תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור)תשמ”ז-1986
  תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה)תש”ס-2000
  בטיחות במתקני לחץ
  תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ)תשכ”ז-1967
  תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ)תשנ”ו-1995
  תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ)תשנ”ו-1995
  בטיחות בעבודה בגובה
  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים)תשמ”ו-1986
  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)תשס”ז-2007
  ציוד הנדסי ומתקני הרמה
  מלגזה
  תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות)תשמ”ג-1983
  עגורן
  תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים)תשנ”ג-1992
  תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח)תשכ”ז-1966
  נהלים והוראות מפע”ר בנושא עגורני צריח
  הנחיות לחידוש או שינוי תעודות הסמכה לעגורנאי צריח או נייד
  מעליות
  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות)תשמ”ד-1984
  תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית)תשנ”ג-1993
  תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה)(מעלית ומעלון)תשע”ח-2018
  רישום ציוד הנדסי
  חוק רישום ציוד הנדסיתשי”ז-1957
  תקנות רישום ציוד הנדסיתשי”ט-1959
  בטיחות בנמלי ים וספנות
  כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים)1947
  תקנות הנמליםתשל”א-1971
  תקנות הנמלים (בטיחות השיט)תשמ”ג-1982
  תקנות הנמלים (בטיחות מכולות)תשמ”ג-1982
  תקנות הנמלים (מניעת רעש מזיק באוניות)תשמ”ה-1985
  תקנות הספנות (ימאים)תשס”ב-2002
  בטיחות בבניה
  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)תשמ”ח-1988
  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים)תשמ”ו-1986
  תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד)תשס”א-2001
  תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך)תשס”ג2002
  צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי)תש”ך-1959
  צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית)תשכ”ב-1961
  חוק התכנון והבניה
  חוק התכנון והבניהתשכ”ה-1965
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)תש”ל-1970
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון)תשס”ח-2008
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס’ 2)תשס”ח-2008
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס’ 3)תשס”ח-2008
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון)תשס”ח-2008
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו לאגרות) (תיקון מס’ 5)
  בנושא נגישות לבניין ציבורי חדש
  תשס”ט-2009
  תקנות התכנון והבנייה (רישוי מתקני גז טבעי)תשס”ג-2003
  תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד)תשס”ז-2006
  בטיחות במחצבות
  תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן)תשכ”ה-1965
  תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה)תשנ”ח-1998
  חוק ותקנות בנושא חומרי נפץ
  חוק חמרי נפץתשי”ד-1954
  תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש)תשנ”ד-1994
  אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים)תשנ”ט-1999
  חוק הגז
  חוק הגז (בטיחות ורישוי)תשמ”ט-1989
  חוק משק הגז הטבעיתשס”ב-2002
  תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי)תשס”ג-2003
  תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה)תשע”ז-2016
  תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134)תשס”א-2001
  תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ”מ)תשס”ו-2006
  תקנות משק הגז הטבעי (דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה)תשס”ח-2008
  צו הגז (בטיחות ורישוי)
  (בטיחות האחסנה של מיכלים ומיכלי מחנאות במחסן גפ”מ ובמחסן עזר)
  תשנ”ג- 1992
  צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים להולכת גז טבעי)תשע”ח-2018
  צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (מכלי גז)תש”ן 1990
  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז)תשנ”א-1991
  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מכלי גז תעשייתיים)תשנ”ד-1993
  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מילוי ושיווק מכלי גז תעשייתיים)תשנ”ד-1993
  בטיחות במשק הנפט והדלק
  תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט)תשל”ז-1976
  חוק ותקנות החשמל –משרד התשתיות הלאומיות
  חוק החשמלתשי”ד-1954
  תקנות החשמל (התקנת מוליכים)תש”ל-1970
  תקנות החשמל- התקנת מוליכיםתש”ל-1979
  תקנות החשמל- הארקות יסודתשמ”א-1981
  תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט)תשמ”ה-1984
  תקנות החשמל (רשיונות)תשמ”ה-1985
  תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל)תשמ”ו-1986
  תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך)תשמ”ז-1987
  תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל)תש”ן-1990
  תקנות החשמל (מיתקני חשמל בחצרים חקלאיים במתח עד 1000 וולט)תשנ”א-1991
  תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה מפני חישמול במתח עד 1000 וולט)תשנ”א-1991
  תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט)תשנ”א-1991
  תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט) (תיקון)תשס”ח-2008
  תקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך)תשנ”ג-1993
  תקנות החשמל (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט)תשנ”ג-1993
  תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך)תש”ס-2000
  תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה)תשס”ב-2001
  תקנות החשמל
  (מיתקני חשמל לרמזורים במתח שאינו עולה על מתח נמוך)
  תשס”א-2001
  תקנות החשמל
  (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך)
  תשס”ג-2002
  תקנות החשמל
  (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך)
  תשס”ג-2002
  תקנות החשמל (מתקן חשמל ציבורי בבנין רב קומות)תשס”ג-2003
  תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך)תשס”ג-2003
  תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו)תשס”ט-2008
  תקנות החשמל
  (מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח שאינו עולה על מתח נמוך)
  תשע”ב-2012
  תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים)תשע”ד-2014
  תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו),תשע”ד-2014
  בטיחות בחקלאות
  תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות)תשל”ב-1972
  תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות)תשל”ב-1972
  תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות)תשמ”ח-1988
  תקנות שעות עבודה ברפתנותתשי”א-1951
  תקנות שעות עבודה בלולנותתשי”א-1951
  בטיחות בחומרי הדברה
  תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה)תשכ”ד-1964
  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים
  בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים)
  תשנ”ג-1992
  תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון)תשל”ב-1971
  תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה)תשל”ז–1977
  תקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב – טמיק)תשל”ח-1978
  תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה)תשנ”א-1991
  תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים)תשנ”ה-1994
  תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)תשל”ה-1975
  חוקים ותקנות בנושאי כיבוי אש
  חוק הרשות לכבאות והצלהתשע”ב-2012
  תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי)תשכ”ה 1964
  תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי)תשל”ב-1971
  תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי)תשל”א-1971
  תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים)תשל”ב 1972
  תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר)תשל”ב 1972
  תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי-מלון)תשל”ב-1972
  תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים)תשל”ב-1972
  תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים)תשל”ב-1972
  תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי תפילה)תשל”ב-1972
  תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה)תשל”ב-1972
  תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים)תשל”ה-1975
  תקנות שירותי הכבאות (אמצעי כיבוי במוזיאונים)תשמ”ז-1986
  תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת)תשנ”ב-1992
  תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות)תשע”ה-2015
  תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה
  (סוגי פעולות או אירועים שניתן להקצות להם כבאים וציוד בתשלום)
  תשע”ו-2016
  ציוד מגן אישי
  תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)תשנ”ז-1997
  חוקים בנושא חירום
  חוק ההתגוננות האזרחיתתשי”א-1951
  תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)תש”ן-1990
  צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים)תשנ”ה – 1995
  עזרה ראשונה
  תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה)תשמ”ח-1988
  חוק הצבת מכשירי החיאה במקומות ציבורייםתשס”ח-2008
  תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבורייםתשע”ד-2014
  פקודת התאונות ומחלות משלח-יד ותקנותיה
  פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה)1945
  תקנות התאונות ומחלות משלח-היד
  (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות העבודה)
  תשס”א-1951
  תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת)תש”ם-1980
  ביטוח לאומי
  חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)תשנ”ה-1995
  תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה)תשמ”ו-1985
  תקנות הביטוח הלאומי
  (השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה)
  תשמ”ח-1988
  תקנות עבודת נשים
  חוק עבודת נשים , כולל תקנות עבודת נשיםתשי”ד – 1954
  תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה)תשט”ז-1955
  תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק)תשי”ח-1958
  תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה)תשמ”ו – 1986
  תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד)תשמ”ט-1988
  תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון)תשנ”א-1990
  תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות)תשס”א-2000
  תקנות עבודת נשים
  (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות)
  תשס”א-2001
  תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל)תשס”ח-2008
  חוק ותקנות עבודת הנוער
  חוק עבודת הנוערתשי”ג-1953
  תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק)תשי”ח-1958
  תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים)תשי”ח-1958
  תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית)תשל”ג-1973
  תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות)תשנ”ו-1995
  תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה)תשנ”ו-1995
  תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לעניין בדיקות רפואיות)תשנ”ו-1996
  תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת)תשנ”ט-1999
  תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות)תש”ס-2000
  צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית)תשל”ג-1973
  צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית)תשל”ט-1979
  רווחה
  חוק שעות עבודה ומנוחהתשי”א-1951
  חוק חופשה שנתיתתשי”א-1951
  חוק הזכות לעבודה בישיבהתשס”ז 2007
  תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורהתשי”א-1951
  תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס’ 2)תשי”ב-1952
  תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר
  (מסירת מברקים ומכתבים דחופים)
  תשי”ב-1952
  תקנות שעות עבודה ומנוחהתשט”ו-1955
  תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה)תשי”ז-1957
  תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק)תשי”ט-1958
  תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת)תשכ”ד-1963
  תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן חופשה)תשכ”ד-1964
  תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות)תשכ”ה-1965
  תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה)תשל”א-1971
  צו להגברת האכיפה של דיני העבודהתשע”ז – 2017
  הגבלת עישון
  חוק הגבלת העישון במקומות ציבורייםתשמ”ג-1983
  תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים)תשמ”ד- 1984
  תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים
  (כללים בדבר הכשרת סדרנים ממונים)
  תשס”ז-2007
  צו סדר הדין הפלילי
  (עבירות קנס-הגבלת העישון במקומות ציבוריים)
  תשמ”ו – 1986
  חוקים ותקנות בנושא הגנת הסביבה
  חוק למניעת מפגעיםתשכ”א-1961
  חוק אוויר נקיתשס”ח-2008
  חוק אוויר נקי (גילוי ניתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת)תשס”ט-2009
  תקנות הטיס (רעש כלי טיס)תשל”ז-1977
  תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)תשל”ט-1979
  תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)תש”ן-1990
  תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר)תשנ”ב-1992
  תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)תשנ”ג-1992
  תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש)תשנ”ג-1993
  תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק)תשנ”ג-1993
  רישוי עסקים
  תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים)תשס”ו-2006
  חוק רישוי עסקיםתשכ”ח-1968
  תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק)תש”ל-1969
  תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)תשל”ה-1975
  תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט)תשל”ז-1976
  תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים)תשנ”א-1990
  תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים)תשנ”ג-1993
  תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה)תשנ”ד-1994
  תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)תשס”א-2000
  תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים)תשס”ו-2006
  צו רישוי עסקים (מיתקני ספורט טעוני אישור)תשע”א-2010
  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)תשע”ג-2013
  בטיחות במקומות ציבוריים
  חוק הבטיחות במקומות ציבורייםתשכ”ג-1962
  חוק המוזיאוניםתשמ”ג-1983
  תקנות המוזיאוניםתשמ”ה-1984
  תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה)תשס”ד-2004
  תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח)תשנ”ד-1994
  תקנות התעבורה
  פקודת התעבורה [נוסח חדש]
  תקנות התעבורהתשכ”א-1961
  תקנות התעבורה (תיקון מס’ 2)תשס”ח-2007

  שיחה עם נציג